ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. ดึง “เป๊ก ผลิตโชค” ร่วมโครงการรณรงค์ “ลดโลกเลอะ” สร้างนักท่องเที่ยวที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดึงศิลปิน เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป้าหมายการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

0000000นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือ Responsible Tourism โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เมื่อปี 2561 ททท. ได้สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  ตามแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีไทย (Unique Local Experience) และสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว โดยได้ทำปฏิญญา“เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 โดยเฉพาะการลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) อาทิ หลอด ฝาครอบแก้ว ถุง กล่องอาหาร รวมทั้งลดการสร้างขยะอื่นๆ โดยส่งเสริมการใช้วัสดุสำหรับทดแทนพลาสติกและภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น การใช้ถุงผ้า กระบอกน้ำ กล่องข้าวพกพา หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ผ้าเช็ดหน้า เพื่อไม่สร้างภาระในการกำจัดให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน อีกทั้ง ยังช่วบรักษาความสวยงามให้คงอยู่ตลอดไป โดยในปี 2562 นี้ ททท. ได้ขยายการดำเนินงานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปสู่การปฏิบัติยังภาคนักท่องเที่ยวและประชาชน และเป็นที่น่ายินดีที่ “เป๊ก ผลิตโชค” ได้มาร่วมการรณรงค์ฯ ในครั้งนี้    

             ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเป๊ก ผลิตโชค เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีกลุ่มแฟนคลับที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีการทำกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้ลงมือปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ แม้กระทั่งการได้มาร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2562 (23 มกราคม 2562) หรือการมาร่วมครอบครัวลดโลกเลอะกับ ททท. (19 มีนาคม 2562)  ก็ช่วยกันดูแลความสะอาดพื้นที่จัดงาน รวมไปถึงการใช้ถุงผ้า กระบอกน้ำ  ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและสามารถสร้างแรงบันดาลใจไปยังนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมในการร่วมงานกับ ททท. ในครั้งนี้

                      สำหรับตลอดปีนี้ เป๊ก ผลิตโชค จะร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการลดโลกเลอะกับ ททท. อีกมากมาย อาทิ การถ่ายคลิปประชาสัมพันธ์ การจัดทำ Vlog รณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการเผยแพร่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่และวัยทำงาน โดยขอเชิญชวนติดตามได้เร็วๆ นี้ทาง Facebook Fanpage : TAT CG & CSR และ www.tourismthailand.org/tatcgcsr

แสดงผล 1358 ครั้ง