ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ครบรอบสถาปนา 59 ปีแห่งความตั้งใจ เพื่อให้เมืองไทยอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวทุกคน พร้อมเพิ่มเจตจำนงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

              วันนี้ (18 มีนาคม 2562)  นายทศพร ศิริสัมพันธ์  ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. คณะกรรมการ ททท. แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ผู้บริหาร ทุกระดับและพนักงาน ททท. ร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบรอบ 59 ปี ณ อาคาร ททท.  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

          นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า ททท. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และยิ่งเพิ่มบทบาทมากยิ่งขึ้นเมื่อรัฐบาลกำหนดให้การท่องเที่ยวคือหนึ่งใน เสาหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและเจริญเติบโต ทั้งนี้ ททท. ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรไว้ว่า “ททท. เป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน” ด้วยการทำการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยนำเสนอคุณค่าของการท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยแคมเปญ amazing ไทยเท่ สำหรับตลาดในประเทศ และแคมเปญ Amazing Thailand ‘Open to the New Shades’ สำหรับตลาดต่างประเทศ อีกทั้งทำให้การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน และได้ตั้งเป้าหมายที่สำคัญเพื่อเสริมการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  ด้วยนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible Tourism รวมถึงการสร้างกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลดโลกเลอะ” ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถถนอมรักษาความงดงามของทรัพยากรและส่งมอบต่อไปยังคนรุ่นหลังให้มีโอกาสได้ชื่นชมต่อไปอีกยาวนาน ดังนั้น จึงเป็นปีที่ยังคงความมุ่งมั่นตั้งใจให้การท่องเที่ยวไทยยั่งยืนอย่างแท้จริง


           สำหรับในงานวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบ 59 ปี ในวันนี้ ผู้ว่าการ ททท. ยังได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) จากนายไพโรจน์ เกรียงเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการปฏิบัติการ BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจประเมินและออกใบรับรองมาตรฐานสากล และรับมอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากนางสาวอธิตานนท์ อภิธนทวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องด้านสารสนเทศของ ททท. อีกด้วย ทั้งนี้ ISO 27001 : 2013 ดังกล่าว เป็นการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติการและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายหลัก (การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายหลักภายในห้อง Data Center ซึ่งเป็นการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่ายและการดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) และการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email Service) สำหรับ ททท. สำนักงานใหญ่ จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI : British Standards Institution) นอกจากนี้ ผู้ว่าการ ททท. ยังได้เปิดโครงการ Hacka Travel ร่วมกับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกลุ่ม Startup ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของ ททท. ที่จะนำพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่อไป

         ทั้งนี้ ในช่วงเช้ามีการประกอบพิธีสักการะพระพุทธชัยวัฒน์ ประทานพร ททท. พิธีบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวี พิธีสักการะรูปเหมือน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนในช่วงบ่ายมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึกให้แก่พนักงานอาวุโสที่มีอายุงานยาวนานและทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ ททท. ยังได้เชิญชวนให้หน่วยงานพันธมิตรร่วมบริจาคเงินสบทบทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ไทยในปีนี้ได้รับบริจาคเป็นเงิน 435,000 บาท

แสดงผล 1445 ครั้ง