ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

The 2018 National Tourism Fashion Awands

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 National Tourism (Traval Trade magazine ที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน) ได้จัดงาน The 2018 National Tourism Fashion Awands  ณ St. Regis Hotel, Beijing เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่นในสาขาต่างๆ ประจำปี 2018

ในงานนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัล ' The Best Destination for FIT ' ประจำปี 2018 จากคณะกรรมการที่ National Tourism แต่งตั้งเพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แทนบริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

แสดงผล 1243 ครั้ง