ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ขับเคลื่อนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง ประเดิมต้นปีเส้นทางโซล-เชียงราย

          เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๓๕ น. ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์นำนักท่องเที่ยวจากกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย โดยสายการบิน Korean Air ในลักษณะชาร์เตอร์ไฟล์ท หรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ที่เกิดจากความร่วมมือผลักดันระหว่าง ททท.  ทอท. และพันธมิตรบริษัทนำเที่ยวในเกาหลีใต้จำนวน ๙ บริษัท ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรองของประเทศไทยมากขึ้น อันเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและให้มีการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคของประเทศ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน

         นางฐิติพร มณีเนตร ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. กล่าวถึงการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำมายังจังหวัดเชียงราย ว่าเป็นการเปิดเส้นทางบินตรงจากสาธารณรัฐเกาหลีไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจากการที่มีเส้นทางบินตรงเข้าประเทศไทยจำกัดเฉพาะในเมืองหลัก และยังเป็นการขยายขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเกาหลี เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำดังกล่าว ตลอดเดือนมกราคมนี้ สายการบิน Korean Air จะมีจำนวน ๖ เที่ยวบิน  (ในวันที่ ๖, ๑๐, ๑๓, ๑๗, ๒๐ และ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒) สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น ๖๔๕ ที่นั่ง  และคาดว่าผลตอบรับในเบื้องต้น จะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองผ่านกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับเมืองหลักอื่นๆ ซึ่งจะขยายการรับรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ทางการท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายมากขึ้น ซึ่งในระยะต่อไป ททท. และ ทอท.จะผลักดันทางการตลาดร่วมกันให้เกิดเที่ยวบินปกติจากสาธารณรัฐเกาหลีสู่จังหวัดเชียงราย

แสดงผล 225 ครั้ง