ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ประเทศไทยได้รับรางวัล TOP 10 Education Destination

 

นางอัญชลี คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปักกิ่ง เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล "TOP 10 Education Destination" ภายในงาน The 2018 Annual Education Industry Awards Ceremony" ณ Zhong Fu Building กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการด้าน Education Tourism ทั้งภาครัฐและเอกชนของจีน หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนานาประเทศ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 200 โดยรางวัลฯ ดังกล่าวมีเกณฑ์ในการคัดเลือกจากสถิติการค้นหาข้อมูลสถานศึกษาในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์  Jue Sheng.com และ Baidu.com และเป็นนับปีแรกที่ประเทศไทยได้รับรางวัลนี้ สำหรับประเทศที่ได้รับรางวัล "TOP 10 Education Destination" ในครั้งนี้ทั้งหมด ประกอบด้วย  ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม หมู่เกาะมาเรียนา (ในเขตปกครองของสหรัฐอเมริกา) สิงคโปร์ แคนาดา และฟิลิปปินส์

แสดงผล 597 ครั้ง