ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

The 2018 Annual Awards Ceremony

(กลาง) นางอัญชลี คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปักกิ่ง รับรางวัล “แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สำหรับผู้บริโภค” จากนิตยสาร China Travel Agent ในงาน The 2018 Annual Awards Ceremony

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2018  ที่ผ่านมา นิตยสาร China Travel Agent จัดงาน The 2018 Annual Awards Ceremony Regent Hotel, Beijing  เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2018 ในงานนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัล “แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้บริโภค” ประจำปี 2018  นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลด้านแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ

ได้แก่

- มาเก๊า : แหล่งได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ”

- LA : แหล่งท่องเที่ยวที่มีสินค้าด้านการท่องเที่ยวดีเด่นในภาพรวม

- Egypt : แหล่งท่องเที่ยวดีเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงลึก

- Canada และ USA : แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย

- สเปน : แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากสุดในยุโรป

- South Africa : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ดีเด่น

- ญี่ปุ่น : แหล่งท่องเที่ยว First Choice สำหรับกลุ่ม FIT

 

ซึ่งมีการคัดเลือกประเทศที่ได้รับรางวัลโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย นิตยสารChina Travel Agent ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แทนบริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ นิตยสาร China Travel Agent เป็นนิตยสารด้านการท่องเที่ยวอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Travel Trade Magazine) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

แสดงผล 666 ครั้ง