ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหัศจรรย์โคมแสนดวงที่ลำพูน มากกว่าโคมพุทธบูชาคือความศรัทธาของคนลำพูน

             เทศกาลถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ถือเป็น 1 ใน 10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน ภายใต้ความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูนสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร กับการแขวนโคมหลากสีสวยงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยและถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนที่ถือเป็นแหล่งแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมาเที่ยวชมความงดงาม พร้อมทั้งเขียนข้อความอธิษฐานขอพรลงบนโคม ก่อนจะนำไปแขวนไว้ตามจุดต่างๆ นับเป็นภาพสะท้อนความศรัทธาของชุมชนในเมืองบุญแห่งล้านนาของนครหริภุญชัย

          ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวถึงงานเทศกาลโคมแสนดวงที่ลำพูนว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การถวายโคมเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยนั้น เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำพูนรวมไปถึงผู้ที่เกิดปีระกา และประชาชนทั่วไป เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา รวมถึงการถวายโคมเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งอาณาจักรหริภุญชัย 

            เมื่อถึงงานเทศกาลยี่เป็ง ชาวล้านนาจะนิยมประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามด้วยการจุดผางประทีปหรือประดับโคมไฟให้สว่างสดใสตลอดช่วงเทศกาล ชาวล้านนาเชื่อว่าการทำโคม เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับ  บนสรวงสวรรค์ และแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน จึงร่วมกับชุมชนได้ทำการเตรียมโคมหลากสีสัน จำนวนกว่า 150,000 โคม ไว้รองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว และบูชาโคม พร้อมทั้งเขียนชื่อและข้อความอธิษฐานขอพรลงบนโคม แล้วแขวนตามจุดสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ร่วมถึงเป็นการสะเดาะเคราะห์   ตามความเชื่อของชาวล้านนา

            ชุมชนจามเทวี เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีการทำโคมกันอย่างแพร่หลาย ป้าประภาศรี วนิชกุล ประธานชุมชน จามเทวี กล่าวถึงเทศกาลโคมว่า โคมเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความศรัทธาของคนลำพูน นอกจากประโยชน์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับชุมชน จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามให้ข้อมูลและวางทิศทางเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์โคมและต่อยอดในการฝึกทักษะการทำโคมให้กับชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย รวมถึงเด็กและเยาวชน ให้สามารถประดิษฐ์โคมเพื่อนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลรวมถึงเป็นการสืบสานภูมิปัญญาในการประดิษฐ์โคมล้านนาที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น โคมธรรมจักร โคมดาว โคมไห โคมเพชร ฯลฯ โคมต่างๆเหล่านี้ ส่วนใหญ่ใช้ ไม้ไผ่นำมาขึ้นโครง ติดกระดาษสาหรือผ้าดิบ ตัดลายกระดาษสีเงิน สีทอง ประดับตกแต่งลวดลายอย่างสวยงาม ในปัจจุบันโคมถูกนำไปใช้อย่างหลากหลาย เช่น ประดับตกแต่งโรงแรม รีสอร์ท วัด หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อความสวยงาม เทศกาลโคม จึงไม่ได้แฝงแค่ความสวยงามของการท่องเที่ยว แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ดีงาม

        นายนพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กล่าวถึง งานมหัศจรรย์โคมแสนดวงที่ลำพูน อยู่ในปฏิทิน และแผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2562 ของ ททท.สำนักงานลำปาง ภายใต้กิจกรรม "10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน" โดยมหัศจรรย์โคมแสนดวงที่ลำพูน ถือเป็นมหัศจรรย์ที่ 1 ที่ต้องการนำเสนอความสำคัญของโคมและสถานที่ศักดิ์และควรค่าแก่การเคารพ คือองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 ใน 8 จอมองค์เจดีย์ในสยาม และปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัยที่มีความรุ่มรวยมากว่า 1,300 ปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม และสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำพูนมากขึ้น  กระจายรายได้ กระจายพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มวันพำนักเฉลี่ย และที่สำคัญสามารถตอบโจทย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองได้อย่างดียิ่งถือเป็นงานที่ตอบโจทย์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมถวายโคมกว่า 100,000 ดวง มีการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนผู้ประดิษฐ์โคมส่งวัดและอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเพื่อให้สาธุชนได้บูชาถวายแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยและพระนางจามเทีวีกว่า 6,000,000 บาท

            สำหรับอีกงานหนึ่งที่มีกระแสการตอบรับด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ งานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” แห่งเดียวในประเทศไทย ททท.หนุน DITY “สะเปาน้อยลอยน้ำ”

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า ในปี 2561 เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2561 แห่งเดียวในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณข่วงนคร ท่าน้ำสิงห์ชัย และสามแยกเก๊าจาว เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงสภาพและยั่งยืน ภายใต้นโยบายให้ลำปางเป็นนครแห่งความสุข

          สำหรับการจัดงานประเพณีฯ ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมการประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว – สะเปาคำ ในคืนวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 การประกวดสะเปาลอยน้ำในคืนวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 การประกวดสะเปารถใหญ่ ในคืนวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และเชิญสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนา การประดับตกแต่งเมืองด้วยประทีปโคมล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า OTOP และร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์โคมล้านนา กิจกรรม DIY สะเปาน้อยลอยน้ำ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของจังหวัดลำปางที่การท่องเที่ยวท่องเที่ยวได้ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เพื่อร่วมกันส่งเสริมฟื้นฟูรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปางเอาไว้ต่อไป

          นายนพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท.  กล่าวเพิ่มเติมถึง งานประเพณี   “ล่องสะเปาจาวละกอน ถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง คล้ายกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่นๆ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีเฉพาะจังหวัดลำปาง ซึ่งมีการใช้ “สะเปา” แทนกระทง มีรูปร่างลักษณะคล้ายเรือสำเภา ทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นกล้วย กาบกล้วย กาบมะพร้าว ใบตอง มะละกอ ไม้ไผ่ และไม้ ตกแต่งประดับประดาด้วยกระดาษสี ดอกไม้ ธูป เทียน ลงในสะเปา และนำมาลอยน้ำในค่ำคืนของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี”  ททท. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานและสัมผัสวิถีล้านนา ณ จังหวัดลำปางและลำพูน...เมืองรองที่ต้องมาลองแล้วจะรู้ว่าเมืองรองเล็กแห่งนี้มีอะไรดีๆมากกว่าที่คุณคิด

แสดงผล 1000 ครั้ง