ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จับมือ SET ชวนท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยอย่างใส่ใจสังคม กับโครงการ “Local Life & Learn”

        บ่ายวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โซน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  คุณยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณปิยพรรณ  ศุภางคะรัตน์ Product and Operation Director สยามไรซ์ ทราเวล คุณโอ่ง กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป๊อปอาร์ตเมืองไทย คุณหยาดทิพย์ ราชปาล  และ คุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ ศิลปินและนักแสดง ร่วมในงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “Local Life & Learn” โดย ททท. ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนและเมืองรอง เพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก สร้างแหล่งศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแพ็กเกจการทำ CSR ระหว่างองค์กรและชุมชน และกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างความยั่งยืน CSR in The Local โดยเน้นกลุ่มตลาด Group FIT, MICE จัดประชุม สัมมนาและการจัดกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในเมืองรองและทำกิขกรรม CSR อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้วยต้นแบบโมเดล “TAT 360° รู้รอบตัว ใส่ใจรอบด้าน” ภายใต้บริบทหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม       

              นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในปี 2560 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างจีดีพีให้ประเทศได้ถึง 20% รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการส่งเสริมการสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มฐานรากในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ททท. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการตอบรับนโยบายดังกล่าว จึงนำไปสู่การจัดโครงการ “Local Life & Learn” โดยเริ่มจากชุมชนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ทั้งวิถีการกิน การใช้ชีวิตอยู่ ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน ร่วมไปถึงสินค้า ตลาด ศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์นับเป็นมนต์เสน่ห์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการผลักดันรวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเข้าถึง ผนวกกับแนวคิดและการปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่กำลังกลายเป็นกระแสที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ ซึ่งการทำ CSR นอกจากปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในขณะเดียวกันองค์กรก็จะได้รับประโยชน์ที่นอกจากการเป็นองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย”

ทั้งนี้ โครงการ “Local Life & Learn” ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมอย่างมากมาย อาทิ

  • Local Life & Learn เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายให้ชุมชน โดยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สามารถซื้อแพ็คเกจการท่องเที่ยว CSR ได้ โดยมีแพ็คเกจให้เลือกตามความต้องการของบริษัทที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น SDGs Education Package ที่ชวนคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามข้อตกลง SDGs, Growing Package ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรในด้านต่างๆ หรือ Village Route & Homestay แพ็กเกจการท่องเที่ยวชุมชน และที่พักโฮมสเตย์ที่แบ่งไปตามทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • Thailand Local Giving แผนผนวกยุทธศาสตร์สร้างส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของชุมชน โดยผู้ที่สนใจท่องเที่ยวสไตล์ชุมชน สามารถเข้ามาเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวได้ผ่านทางในเว็บไซต์ Amazing Thailand Go Local ซึ่งหลังจากที่ท่านซื้อแพ็กเกจแล้วจะได้รับแต้มสุขใจเพื่อมอบให้กับชุมชนที่ท่านเลือก และเมื่อชุมชนได้แต้มสุขใจครบตามที่กำหนด ชุมชนจะได้รับของที่ต้องการจากทางโครงการ เป็นการสนับสนุนและพัฒนาสังคมให้มีความสุข เกิดเป็นระบบนิเวศทางการให้ที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งซื้อ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งเข้มแข็ง สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • ขยะให้โชค อีกกิจกรรมดีๆ ที่ ททท. ใส่ใจและเล็งให้เห็นความสำคัญกับการกำจัดขยะ สามารถแยกขยะให้ถูกวิธี และสร้างให้เห็นว่าขยะในมือของคุณ สามารถจะนำไปสร้างสังคม ก่อประโยชน์ให้ชุมชนได้อีกทาง รวมถึงการรณรงค์ให้เกิด การ up cycling นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะมีอุโมงค์ขยะ จำนวน 12 จุด ตามสำนักงานททท. ทั่วประเทศ ที่ทุกคนสามารถนำขยะมาแลกเป็นของรางวัลได้ตลอดทริปการเดินทาง สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ทางโครงการจะจัดกิจกรรมในพื้นที่เมืองรองเชื่อเมืองหลักทั่วประเทศซึ่งมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  ผ่านช่องทางทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมติดตามและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandlocalgiving

แสดงผล 697 ครั้ง