ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท.สำนักงานอุทัยธานีขอเชิญร่วมปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4 “แผ่นดินธรรม สู่แผ่นดินทอง”

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุทัยธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองอุทัยธานีและชมรมจักรยานจังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดงานปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4 “แผ่นดินธรรม สู่แผ่นดินทอง” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก จังหวัดอุทัยธานี โดยแบ่งเส้นทางปั่น 2 เส้นทาง สาย A ระยะทาง 80 กม. (ปล่อยตัวเวลา 08.05 น.) และสาย B ระยะทาง 30 กม. (ปล่อยตัวเวลา 08.30 น.)

          การกิจกรรมงาน ปั่นชมเมืองพระชนกจักรีได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ ปี 2558 ได้จัดครั้งที่ 1 ปี 2559 จัดครั้งที่สอง และปี 2560 จัดครั้งที่ 3 และประสบผลสำเร็จเรื่อยมา โดยครั้งล่าสุดมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปั่นชมเมืองพระชนกจักรีครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมากว่าสองพันคน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4 เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อการกระจายรายได้สู่ชุมชน และช่วยเหลือชุมชน แต่ละครั้งได้นำเงินรายได้จากค่าสมัครการเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสมทบทุนในการสาธารณะประโยชน์ เช่น จัดซื้อเครื่องมือตัดถ่างเพื่อมอบให้มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี นำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม และในปี 2561 โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธานี ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาจากผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมในการปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4 นี้จะนำไปร่วมสมทบทุนในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

             นายภฤศ พุทธนบ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานอุทัยธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี มีเส้นทางท่องเที่ยวปั่นจักรยานหลายเส้นทาง เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานี มีความสงบ เป็นธรรมชาติ การจราจรไม่วุ่นวายเหมือนจังหวัดอื่นๆ สามารถปั่น ในทุกช่วงเวลา ทั้งเช้าและเย็น ในแต่ละเส้นทางจักรยานจะทำให้นึกถึงความเป็นอุทัยธานีได้ชัดเจน เพราะบางเส้นทางจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชุมชนชาวแพสะแกกรังและวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานี นักปั่นจักรยานยังได้สัมผัส เรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของผู้คน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

          ทั้งนี้ นายภฤศ พุทธนบ ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดอุทัยธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มีความน่าสนใจอยู่อีกหลายพื้นที่อาทิ เช่น การล่องเรืองชมวิถีแพแพสะแกกรัง เที่ยวชมวัดอุโบสถาราม (วัดโบสถ์)  ชมวิหารแก้ว และปราสาททองคำ ณ วัดท่าซุง (แลนด์มาร์คทางพุทธศาสนาของจังหวัดอุทัยธานี) หุบป่าตาด แหล่งท่องเที่ยว unseen in Thailand ของอุทัยธานี น้ำพุร้อนสมอทอง  ต้นไม้ยักษ์ และ วัดถ้ำเขาวง เป็นต้น

          ททท.สำนักงานอุทัยธานี จึงขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานเข้าร่วมงานปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4 “แผ่นดินธรรม สู่แผ่นดินทอง” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก จังหวัดอุทัยธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
: ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐๕๖ - ๕๑๔๖๕๑ – ๒ ,เทศบาลเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๕๑๒๐๐๕ และ ชมรมจักรยานอุทัยธานี โทรศัพท์ 086-3561944

แสดงผล 636 ครั้ง