ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ท่องเที่ยวไทย เดินหน้าสู่อนาคต  (Tomorrow’s Tourism : The Future is Now)

      เช้าวันนี้ (21 กันยายน 2561) นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการเปิดสัมมนา “ท่องเที่ยวไทย เดินหน้าสู่อนาคต  (Tomorrow’s Tourism : The Future is Now) ระดมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการสัมมนา 4 หัวข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแสวงหาประโยชน์บนพื้นฐานของข้อมูลงานวิจัยในนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องจิตรลดา 3 โรงแรมแบงค๊อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22

           นายฉัททันต์ กล่าวว่า โครงการสัมมนาการท่องเที่ยว “ท่องเที่ยวไทย เดินหน้าสู่อนาคต หรือ Tomorrow’s Tourism : The Future is Now ในครั้งนี้ เป็นการทำงานโดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้าน การท่องเที่ยว (TAT Academy) อันเป็นอีกบทบาทหนึ่งของ ททท. ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านตลาด  การท่องเที่ยว รวมทั้ง สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ทั้งนี้ ภาพรวมของการสัมมนา จะเป็นการนำเสนอภาพอนาคตด้านการท่องเที่ยวไทย ตามแนวคิด “ท่องเที่ยวไทย เดินหน้าสู่อนาคต หรือ Tomorrow’s Tourism : The Future is Now” โดยเป็นการคาดการณ์อนาคตผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย การเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ การทบทวนเอกสาร รวมถึงการประเมินผลโครงการผ่านการศึกษาความเป็นไปได้ โดยมีการนำเสนอการคาดการณ์อนาคตในภาพรวมและการแยกเสนอรายประเด็น  ททท. หวังว่าการสัมมนาในวันนี้ จะทำให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของทิศทางและแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร แผนการประกอบธุรกิจ และการจัดการทรัพยากรของตนเอง ได้อย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงรอบด้านที่เข้ามาตลอดเวลา  

              สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายใน 4 หัวข้อ  ได้แก่ การบรรยายเรื่อง “อนาคตท่องเที่ยวไทยในภาพรวม (Tomorrow Tourism in Thailand)” โดย รศ.ดร. จุฑามาศ  วิศาลสิงห์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บจ. เพอร์เฟคลิงค์  การบรรยายเรื่อง “BIG DATA BIG PICTURE การดักอนาคต ด้วยพลังของข้อมูล” โดย นายศิเวก สัจเดว กรรมการผู้จัดการ บจ. มายส์ทรี  การบรรยายเรื่อง “เบิกฟ้าพญามังกร จับจุดโ คจรกลุ่มจีนในอนาคต” โดย ดร. ดนัยธัญ  พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์ Intelligence Center, CAMT Digital School มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบรรยายเรื่อง “ICON SIAM ปักหมุด หยุดเวลา กับเจ้าพระยาในอนาคต” โดย นางจิราพร ศรีสอ้าน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานส่งเสริมการตลาด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

       นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว และการจัดแสดงผลงานวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย รวมถึงเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว โดย ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยอีกด้วย

แสดงผล 645 ครั้ง