ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ Eat Thai, Visit Thai ของ ททท. และเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU กับระหว่าง ททท กับ 7 กลุ่มภัตตาคารใหญ่ในสหราชอาณาจักร

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ Eat Thai, Visit Thai ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในตลาดสหราชอาณาจักร  โดยร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU กับระหว่าง ททท กับ  7 กลุ่มภัตตาคารใหญ่ในสหราชอาณาจักร  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ในปี 2017  อุตสาหกรรมอาหารไทยทำรายได้ถึง  850,000 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำรายได้ 2.76 พันล้านล้าน ทั้งสองอุตสาหกรรมมีรายได้ที่เป็นสัดส่วนต่อ GDP ไทยอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุนกันในเชิงของการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ททท.  สำนักงานลอนดอน จึงร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจอาหารไทยทั่วสหราชอาณาจักรภายใต้ โครงการ Eat Thai Visit Thai โดยใช้ร้านอาหารไทยใน สหราชอาณาจักรเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยจานเด็ด ๆ ที่มีความหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เชื่อมโยงไปยังท้องถิ่นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง พร้อมนำเสนอวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร วิธีการปรุงอาหาร ตลอดจนแหล่งวัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นและในจังหวัดท่องเที่ยว   และเมืองรองต่าง ๆ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างภาพจำใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว แก้ปัญหาความหนาแน่นในเมืองท่องเที่ยวหลัก และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรองเป้าหมาย โดยแบ่ง CLUSTER หัวเมืองรองของสหราชอาณาจักร ที่มีเที่ยวบินตรงออกจากเมืองต่าง ๆ ใน 10 ภูมิภาคหลัก  เช่น เบอร์มิ่งแฮม แมนเชสเตอร์ เอดินเบิร์ก คาร์ดิฟ นิวคาสเซิล กลาสโกว ไปยังประเทศไทย และจับคู่เข้ากับ CLUSTER เมืองท่องเที่ยวรอง โดยใช้เมืองท่องเที่ยวหลัก เป็น HUB  และ HOOK  เข้าเมืองรองแยกเป็นกลุ่ม ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็น HUB  เพื่อเชื่อมโยงเข้าเมืองรอง อาทิ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน และแพร่ เป็นต้น  โดยจัดทำเป็นเส้นทางและนำเสนอผ่านทางกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ได้แก่
(1)     จัดทำ THAI FOOD and TRAVEL Toolkit   เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับร้านอาหาร เช่น การจัดทำเมนู ที่มีเรื่องราวของวัตถุดิบ และเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ตกแต่งร้าน 
(2)     จัดนำเสนอ Regional Thailand  Signature Dishes  กระตุ้นให้ร้านอาหารแต่ละแห่งนำเสนอ Signature Dishes  ที่มีความหลากหลายและมาจากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น แกงคั่วกลิ้ง จากภาคใต้  ลาบปลา จากภาคอีสาน   เป็นต้น  
(3)     D I Thai  (Cookery Course Evenings) เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเรียนทำอาหารไทยในเมนูต่างๆ หมุนเวียนไปแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดกระแสการรับรู้ในวงกว้างผ่านทาง Social Media ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ
(4)     จัดกิจกรรม The Great  “Thai Cook off”  ร่วมกับกลุ่มภัตตาคาร โดยให้แต่ละกลุ่มไปจัดประกวดแข่งขันทำอาหารเมนูเด็ดพื้นถิ่น   และนำผู้ชนะการแข่งขันจากแต่ละที่เดินทางไปเมืองไทย เพื่อไปเรียนรู้แหล่งวัตถุดิบ และเดินทางไปยังเมืองท่องเที่ยวรอง เพื่อหาผู้ชนะในรอบสุดท้าย 
(5)      จัดกิจกรรม  Eat  Thai  Visit Thai "Meal deal" ในช่วงเดือนมกราคมซึ่งเป็น off peak ของร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร  นอกจากจะเป็นการกระตุ้นยอดขายให้ร้านอาหารไทยซึ่งนำมาซึ่งการเพิ่มยอดนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทย  ขณะเดียวกันเดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งการจองการเดินทางท่องเที่ยวในฤดูหนาว ร้านอาหารไทยสามารถเป็นช่องทางการส่งเสริมการขายแพคเกจ โดยจัดทำ QR Code “EAT THAI VISIT THAI”  เพื่อนำเสนอแพคเกจเสนอขาย และเนื้อหาอื่นๆ ด้านอาหารและเมืองท่องเที่ยวรอง  


พันธมิตรผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มธุรกิจร้านอาหารไทยรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร  7 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย  Minor Group, Thai Square, Giggling, Thai Leisure Group, Kho Thai, Rosa Group และ Bussaba Group  

ผู้ประกอบการเครื่องดื่มไทย ได้แก่ ช้าง   สิงห์  และ  Monsoon wine 

สายการบินพันธมิตรที่มีเที่ยวบินตรงเข้าประเทศไทย เช่น การบินไทย  EVA air  Etihad  Qatar airline

บริษัทนำเที่ยวพันธมิตรในสหราชอาณาจักร
TRADE MEDIA  

โดยคาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้นอกจากการสร้างการรับรู้และภาพจำใหม่ๆ  จะเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยว First Visitor เพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  มีรายได้จากน้กท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

แสดงผล 1065 ครั้ง