ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ “เชิญเที่ยวงานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 3” มางานเดียวเที่ยวหลายพิพิธภัณฑ์ ณ อนุสรณส์ ถานแห่งชาติ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญเที่ยวชมงาน “รักชาติเฟสติวัล ตอนรักเธอประเทศไทย ครั้งที่ 3 รักเธอประเทศไทย”ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้สโลแกน มางานเดียวเที่ยวหลายพิพิธภัณฑ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กว่า 50 แห่งจากทั่วประเทศ อาทิ กลุ่มพิพิธภัณฑ์การทหาร ตำรวจและสงคราม กลุ่มพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี กลุ่มพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้าน

โดยผู้เข้าชมงานจะได้ชมธงชาติไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และร่วมสนุกกับกิจกรรมเวิร์คชอปการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงสุนัขตำรวจ มินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปิน และเลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าราคาประหยัด พร้อมอาหารและเครื่องดื่มมากมาย ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาจากวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติและความเป็นไทย เช่น “อนาคตพิพิธภัณฑ์ไทยในยุค 4.0” หรือ “เปิดเอกสารลับ

คอนสแตนติน ฟอลคอน” เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และกิจกรรมพิเศษพิพิธภัณฑ์ยามคํ่าคืน Night Museum ที่เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในยามคํ่าคืน ซึ่งจะมีเฉพาะวันที่ 8-9 มิ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าชมตลอดทั้งงาน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 533 8467 – 8 หรือ www.thainationalmemorial.org และทาง www.facebook.com/อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

แสดงผล 1419 ครั้ง