ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

“UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4” สัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยว เชิงอาหารระดับนานาชาติครั้งแรกของเอเชีย

เช้าวันนี้ (30 พฤษภาคม 2561) ณ โรงแรม InterContinental ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย Mr.Zurab Pololikashivili เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) และ Mr.Joxe Mari Aizega ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร Basque Culinary Center ร่วมเปิดงานสัมมนา "UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4" งานสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับนานาชาติครั้งแรกของเอเชีย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย ซึ่งกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 นี้ ณ โรงแรม InterContinental ราชประสงค์
เช้าวันนี้ (30 พฤษภาคม 2561) ณ โรงแรม InterContinental ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย Mr.Zurab Pololikashivili เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) และ Mr.Joxe Mari Aizega ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร Basque Culinary Center ร่วมเปิดงานสัมมนา "UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4" งานสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับนานาชาติครั้งแรกของเอเชีย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 นี้ ณ โรงแรม InterContinental ราชประสงค์

งาน “World Forum on Gastronomy Tourism” เป็นสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยความร่วมมือของ United Nation World Tourism Organization (UNWTO) และ Basque Culinary Center โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Harnessing the power of technology and new value propositions as drivers for a positive global impact” ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ 

โดยช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้ ยังมีการเสวนาถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่จะเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแต่ละภูมิภาคโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศ ได้แก่ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท.  Ms. Maria Helena de Senna Fernandes, Director of Tourism Office เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Hon. 

Mr. Edmund Bartlett, Minister of Tourism ประเทศจาเมกา  Mr.Shogo Arai, Governor of Nara Prefecture ประเทศญี่ปุ่น  Mr.Denis Itxaso, Deputy for Culture, Tourism, Youth and Sport, Deputacion Floral de Gipuzkoa ราชอาณาจักรสเปน และ Dr. Mario Hardy, CEO สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจำประเทศไทย (Pacific Asia Travel Association : PATA Thailand)

นอกจากนี้ ตลอดการจัดงานยังประกอบด้วยการอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงอาหารเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติได้เลือกเดินทางสำรวจเส้นทางอาหารผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 4 เส้นทาง ได้แก่ บางรัก นางเลิ้ง ตรอกข้าวเม่า และพระนคร และเส้นทางอาหารผสมผสานกับวัฒนธรรมและชุมชนจาก 4 เส้นทาง ได้แก่ ตลาดพลู ตลาดน้อย กุฎีจีน และ คลองบางหลวง อีกด้วย
แสดงผล 1534 ครั้ง