ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายชุดไทย เที่ยวเมืองโคราช “เทศกาลสงกรานต์โคราช ประจำปี ๒๕๖๑”งานแห่พระคันธารราษฎ์ลอดซุ้มประตูชุมพล”

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและกองทัพภาคที่ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรนครราชสีมา วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา จัดงานยิ่งใหญ่ “เทศกาลสงกรานต์โคราช ประจำปี ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ทั่วจังหวัดนครราชสีมา

เริ่มต้นกับ “งานแห่พระคันธารราษฎ์ลอดซุ้มประตูชุมพล” ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ชมขบวนแห่พระพุทธรูปจาก ๖ วัดในเขตประตูเมืองโคราช ได้แก่ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร วัดบึง วัดบูรพ์ วัดอิสาน วัดสระแก้วและวัดพายัพ นำเอาพระพุทธรูปที่สำคัญของแต่ละวัดมารวมตั้งขบวนแห่ ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จากนั้นเคลื่อนขบวนจากวัดพระนารายณ์ฯ แห่รอบตัวเมืองถึงลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เพื่อนำไปประดิษฐาน ในปะรำพิธี เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำ พิธีพรมน้ำมนตร์ และให้ศีลให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เคลื่อนขบวนลอดซุ้มประตูชุมพล โดยเดินเท้าไปตามถนนจอมพล เป็นระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร พร้อมให้ประชาชนได้ร่วมกันถือผ้าแพรสีเงิน และสีทอง เดินตาม ถึงพระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์ ฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมการแสดงนางรำชุดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และแห่พระคันธารราษฎร์ ๓ รอบ ก่อนจะอัญเชิญวางตั้งที่จุดเตรียมไว้ จากนั้นเป็นการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ เป็นอันเสร็จการจัดงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนคร นครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๕๒, ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๖๓ วัดพระนารายณ์มหาราช โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๕๐๖๖

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสงกรานต์ที่ไม่ควรพลาด อาทิ งานสุ๋ขก๋าย เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่พิมาย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพรหมทัต อำเภอพิมาย งานแห่พระปรางค์ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง งานสงกรานต์ปราสาทหินพนมวัน วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ปราสาทหินพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง รวมไปถึง งานสงกรานต์ถนนข้าวโพด ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เขตเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง ซึ่งทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ เป็นต้น

แสดงผล 905 ครั้ง