ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ร่วมกับอำเภอดอนเจดีย์ ขอเชิญทุกคนร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกษ์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑

            ๘.00 น. ชมขบวนแห่รถบุปผชาติและการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคร่วมขบวนแห่รถบุปผชาติ การอัญเชิญพระพุทธรูปนวราชบพิตรและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนร่วมสรงน้ำและสักการะไปตามถนนภายในตลาดดอนเจดีย์

            เวลา ๙.๓0 น. นายอำเภอดอนเจดีย์ กล่าวเปิดงานและร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอดอนเจดีย์และถวายน้ำสรงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีโดย

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทร. ๐ ๓๕๕๙ ๑๒๔๐ ต่อ ๕๐๒

แสดงผล 914 ครั้ง