ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ท่องเที่ยวไทยและเกาหลีจับมือส่งเสริมการท่องเที่ยวฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานในการจัดงาน “Tourism Trade Exchange in Conjunction with The 60th Anniversary of Korea and Thailand Relationship In Cooperation between KATA-ATTA-TAT” ซึ่ง ททท. ได้เชิญ Korea Association of Travel Agents (KATA) จากสาธารณรัฐเกาหลี เดินทางมาประชุมหารือและเจรจาธุรกิจร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ซึ่งถือเป็นการพบปะและหารือร่วมกันครั้งแรกของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศ โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ช่วงเช้าประธานและกรรมการของทั้งสองหน่วยงานได้ประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน จากนั้นจึงเป็นการเจรจาธุรกิจร่วมกันระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาหลี (KATA) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ต่อด้วยงานช่วงค่ำ ซึ่ง ททท. เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงต้อนรับคณะ KATA นอกจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ยังมี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วย H.E. Mr. Noh Kwang-il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย Mr. Lee Woog ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) และ คุณสิริเกศอนงค์ ไตรรัตนทรงพล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโซล เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวใหม่ๆให้สมาชิก KATA ได้รับทราบ ททท.
จึงจัดกิจกรรม ‘Open the New Shades of Amazing Thailand Trip” สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561

 

 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “ในปี 2561 เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย เนื่องในโอกาสของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 60 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในมิติทางด้านการทูต เศรษฐกิจ สังคม และในมิติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ททท. ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ และในปีนี้ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเกาหลีครบรอบ 60 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ดีดังกล่าว ททท. จึงได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นสมาชิกของ Korea Association of Travel Agents (KATA) จำนวน 23 ราย และสื่อมวลชนจำนวน 5 ราย เดินทางมาสำรวจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ กรุงเทพฯ–พัทยา-พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดียวกันด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3 ล้านคนในปี 2563

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเกาหลี จำนวน 1.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 16 โดยนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเกาหลีติดอันดับ 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ททท. คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การดูแลและให้บริการนักท่องเที่ยวเกาหลีได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น


สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย การเดินทางไปท่องเที่ยวยังสาธารณรัฐเกาหลีได้รับความนิยมมาโดยตลอด ในปี 2560 ชาวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เป็นจำนวนถึง 426,000 คน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.75 จากปี 2559


 

แสดงผล 816 ครั้ง