ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัล "สุริยศศิธร" ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสุปราณี ป้องปัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด นำคณะผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่นรางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในการประกวดดังกล่าว ททท. ได้ส่งปฏิทินชุด “Be One with Nature” เข้าร่วมประกวด ทั้งปฏิทินแขวนและปฏิทินตั้งโต๊ะ ในประเภททั่วไป จากผลการตัดสิน ททท. ได้รับรางวัลตามรายละเอียดดังนี้

 ๑. "รางวัลชนะเลิศ" ปฏิทินชนิดแขวน ประเภททั่วไป  ผู้รับมอบรางวัล ได้แก่ นางสาวสุปราณี ป้องปัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด

 ๒. "รางวัลผู้ออกแบบรางวัลชนะเลิศ" ปฏิทินชนิดแขวน ประเภททั่วไป ผู้รับมอบรางวัล ได้แก่ นางมัศชุกา มิตรสมาน หัวหน้างานออกแบบสิ่งพิมพ์ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด

 ๓. "รางวัลรองชนะเลิศ" ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป ผู้รับมอบรางวัล ได้แก่ นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่

แสดงผล 551 ครั้ง