ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ร่วมกับองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคคิวชู ลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน

ค่ำวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) ณ โรงแรม Nikko เมืองฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ Mr. Susumu Ishihara ประธานองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคคิวชู Kyushu Tourism Promotion Organizationร่วมพิธีลงนามใน Letter of Intent บันทึกแสดงเจตนารมณ์  ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ Kyushu Tourism Promotion Organization (องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคคิวชู)  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีเนื้อหาหลัก คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคคิวชู ให้มีการเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฟุคุโอกะ (Fukuoka) จังหวัดซะกะ (Saga) จังหวัดนางาซากิ(Nagasaki) จังหวัดคุมะโมโตะ (Kumamoto)จังหวัดโออิตะ (Oita) จังหวัดมิยะซะกิ (Miyazaki) และจังหวัดคะโงะชิมะ (Kagoshima)   โดยความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้มีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ลงนาม และได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

 

ในโอกาสนี่ นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า “เมื่อปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้ฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมาโดยตลอด  ไม่เพียงเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างยิ่ง ในปี 2560 ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจนวนมาก  ในปีนี้ ทททจะยังคงดเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและกหนดแนวทางการส่งเสริมตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการเป็น Preferred Destination พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างความชัดเจนในการใช้ Thai Local Experience เป็นจุดขายหลักอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสื่อสารในแนวคิดใหม่ ภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand พร้อมทั้งจับมือกับพันธมิตรต่างสาขา เพื่อหามุมมองใหม่ๆ ในการทางานร่วมกับชุมชนกลุ่มต่าง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการและกระจายรายได้ไปยังชุมชน  กอปรกับจุดแข็งของประเทศไทยนั้นคือความหลากหลาย ดังนั้นแคมเปญนี้จะมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของประเทศไทย Open to the New Shades           จะเปิดเผยมุมมองใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกท่านเคยรู้จัก พร้อมทั้งแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว โดยโฟกัสไปที่นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางยังประเทศไทยแล้ว และนักท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เคยมาประเทศไทย จากแนวคิดนี้ ททท. จะค้นหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และนำเสนอผ่านสินค้าท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ 

 

อาหาร อาหารไทยมีความหลากหลาย มีประเภทอาหารมากมายให้ได้ลองลิ้มชิมรสทั่วทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็น street food อาหารชาววัง อาหารผสมผสาน หรืออาหารดั้งเดิมในครัวเรือน  อีกทั้งขนมและของหวานที่มีเรื่องราวและเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

ธรรมชาติและชายหาดทะเล ประเทศไทยถือว่ามีมีจุดเด่นเป็นอย่างมากในด้านธรรมชาติและชายหาดทะเล  ไม่เพียงแค่ในแถบเอเชียเท่านั้นแต่เมื่อคนจากทั่วโลกได้มาเห็นก็เชื่อแบบเดียวกัน อาทิ จังหวัดกระบี่และระนอง

 

ศิลปะและงานหัตถกรรม จากอดีตที่ผ่านมา มุมมองของประเทศไทยได้ถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามจินตนาการและตัวตนของคนไทย ซึ่งสะท้อนออกมาในผลงานของศิลปะและหัตถกรรมที่สามารถพบเห็นได้ในทั่วไปในทุกวันนี้ อาทิ การทำผ้าย้อมคราม

 

วัฒนธรรม : ประเพณีของไทยนั้นมีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนของคนไทย ความเชื่อทางศาสนา เทศกาล รวมถึงศิลปะทางการแสดง และอื่นๆอีกมากมาย

 

วิถีชีวิต : วิธีที่จะสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทยได้นั้น มีเพียงวิธีเดียวก็คือการมายังประเทศไทยและใช้ชีวิตแบบคนไทยในท้องถิ่น อาทิ จังหวัดแพร่ และน่าน

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ททท.ก็ได้มาแนะนำจังหวัดน่านและจังหวัดระนองให้บริษัทนำเที่ยวในภูมิภาคคิวชูได้รู้จัก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองสู่ตลาดญี่ปุ่นตามนโยบายรัฐบาลด้วย

 

ทั้งนี้  นักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้จำนวนมาก รัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง  ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยจำนวนสูงถึง 1.54 ล้านคน ซึ่งถือเป็นจนวนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติที่ผ่านมา โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.28 และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยประมาณ67,512           ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.67มีค่าใช้จ่าย 5,353 บาทต่อคนต่อวัน วันพำนักเฉลี่ย 8 วัน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา

แสดงผล 36 ครั้ง