ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายในงานมีกิจกรรมการดำรงชีพในป่า การละเล่นต่างๆ แจกของขวัญ รวมทั้งถ่ายภาพกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทหารทหาร สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐ ๒๕๓๓ ๘๔๖๗-๘

แสดงผล 502 ครั้ง