ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

สงกรานต์ชาวมอญกรุงเก่า วัดทองบ่อ อยุธยา

วันที่ 14 เมษายน 2559 ณ วัดทองบ่อ ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ชาวไทยเชื้อสายมอญจำนวนมากเข้าร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นตามประเพณีของชาวรามัญ ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่หงส์ - ธงตะขาบ รอบหมู่บ้านและรอบพระเจดีย์ พิธีห่มผ้าเจดีย์วัดทองบ่อ พิธีสรงน้ำพระธาตุและพระพุทธรูปประจำวันเกิด รวมถึงการถวายข้าวแช่มอญ (เปิงด้าจก์) แด่พระสงฆ์ อีกทั้งมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอบางปะอิน และร้านค้าชุมขนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ โดยจะมีการจัดงานในวันพรุ่งนี้ (15 เมษายน 2559) เป็นวันสุดท้าย

แสดงผล 260 ครั้ง