ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศประชาชนร่วมสรงน้ำหลวงพ่อรักษ์

ภาพบรรยากาศประชาชนร่วมสรงน้ำหลวงพ่อรักษ์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12-14 เมษายน 2559 ณ วัดน้อยแสงจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมรื่นเริงในช่วงกลางคืนอีกด้วย

แสดงผล 223 ครั้ง