ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชาวเชียงใหม่จะอัญเชิญออกจากพระวิหารเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ ในช่วงสงกรานต์ปีละครั้งเท่านั้น

แสดงผล 1068 ครั้ง