ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

โบสถ์พระแม่บังเกิด ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

โบสถ์พระแม่บังเกิด ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็นโบสถ์คริสสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ภายในตกแต่งสวยงาม สังเกตุความสวยงามได้จากทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ หากต้องการผู้บรรยายต้องติดต่อบาทหลวงล่วงหน้าและต้องการแต่งสุภาพเรียบร้อยในเวลาเข้าชมโบสถ์ด้วยครับ

การเดินทางใช้ถนนเส้นสมทุรสงคราม - บางนกแขวก เลยอุทยาน ร.2 มา 5 กิโลเมตร ครับ

แสดงผล 218 ครั้ง