ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๕๘ (นครราชสีมา – ชัยภูมิ)

จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดชัยภูมิ  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  กำหนดจัดงานประเพณีที่สวยงามและยิ่งใหญ่ท่ามกลางสายน้ำ  “งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘”  ในระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า   ในความเป็นสองจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ กับงานเทศกาลที่ใครหลายคนรอคอยการมาเยือน เมื่อประเพณีแห่งสายน้ำ ตามวิถีชุมชนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสีสันการจัดงาน เริ่มต้นด้วย จังหวัดนครราชสีมา งานประเพณีลอยกระทง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ บริเวณคูเมืองและหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรม อาทิ การแสดงวัฒนธรรม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การแสดงน้ำพุดนตรี และการแสดงดนตรีจากศิลปินโคราช เป็นต้น  ต่อด้วย งานประเพณีลอยกระทงพระราชทานฯ จัดโดย  เทศบาลนครนครราชสีมา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและบริเวณสวนสุรนารี  โดยนำเอาจุดเด่นของเมืองโคราช  การละเล่นพื้นเมืองโคราช ลอยกระทงประทีปพระราชทาน รวมถึงการประกวดกระทง / นางนพมาศและนพมาศเด็ก   งานประเพณีลอยกระทง จัดโดย เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา ในวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.๙(บุ่งตาหลั่ว) อำเภอเมืองนครราชสีมา  มีกิจกรรม อาทิ    การแสดงวัฒนธรรม การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง และการแสดงดนตรีจากศิลปิน เป็นต้น  และที่พลาดไม่ได้กับ งานประเพณีลอยกระทง เทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา มีกิจกรรมที่น่าสนใจตอดการจัดงาน เริ่มต้นด้วย การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติและกระทงจิ๋ว              การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การแสดงพลุไฟประกอบเสียงดนตรี การแสดงเวทีกลางน้ำ การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และการแสดงและจำหน่ายของดีเมืองโคราชในแบบผลิตภัณฑ์ OTOP  จังหวัดชัยภูมิ งานประเพณีลอยกระทง ของเมืองชัยภูมิ  ในวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิและสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมการจัดงาน  อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์จากใบตอง การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ   การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ตระการตา และกิจกรรมอื่นๆมากมายตลอดการจัดงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร.๐ ๔๔๒๖๗ ๐๔๔๒ เทศบาลนครนครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๖๓  www.koratcity.net  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โทร.๐ ๔๔๙๓ ๔๐๓๖-๗ เทศบาลตำบลหัวทะเล โทร.๐ ๔๔๙๒ ๕๑๑๑-๕ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร.๐ ๔๔๘๑ ๑๓๗๘  หรือ ททท. สำนักงานนครราชสีมา  โทร.  ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖, ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐ 

แสดงผล 775 ครั้ง