ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. จับมือภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน TBEX Asia 2015 ดึงบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวทั่วโลก ร่วมโปรโมทสินค้าท่องเที่ยวไทย ผ่านแนวคิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย”

บ่ายวันนี้ (15 ตุลาคม 2558) ณ ห้อง Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์           นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “Travel Blog Exchange” (TBEX) ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในกลุ่มประเทศเอเชีย  สนับสนุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจากประเทศไทยได้นำเสนอข้อมูลด้านท่องเที่ยวไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้สื่อออนไลน์และสื่อมวลชนทั่วโลก  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แคมเปญ 2015 Discover Thainess  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับนานาชาติ  และแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและการจัดนิทรรศการของประเทศไทยให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้สื่อออนไลน์ทั่วโลกรับทราบและเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวรายอื่น  โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  กรุงเทพมหานคร  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด  บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  สมาคมโรงแรมไทย  

นายยุทธศักดิ์  กล่าวว่า “งาน Travel Blog Exchange (TBEX) เป็นงานประชุมระดับโลกที่มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมนักเขียนทุกสื่อสังคมออนไลน์และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเขียนออนไลน์ที่มีชื่อเสียง ในการสร้างเนื้อหา เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตาม และสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ตลอดจนได้รับความรู้จากวิสัยทัศน์ของผู้นำหรือผู้ริเริ่มการใช้สื่อใหม่ๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการจัดงานดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านนักเขียนออนไลน์ที่มีผู้ติดตามกว่า 10,000 คนต่อราย รวมถึงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม บริษัทนำเที่ยว สายการบิน บริษัทเช่ารถ ผู้ประกอบการนำเที่ยว (Tour Operator) และธุรกิจบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอข้อมูลด้านท่องเที่ยว”   โดยได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับบล็อกเกอร์ที่เข้าร่วมงาน ในช่วงค่ำของวันนี้ ณ Retro Live Café ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 17.00 น. – 21.00 น.

ทั้งนี้  งาน TBEX จัดโดย TBEX,LLC. โดยเริ่มจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ในภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคอเมริกา ซึ่งการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผู้จัดงานจึงได้ขยายการจัดงานไปยังตลาดที่มีศักยภาพ  จึงได้มีการขยายพื้นที่การจัดงานขึ้นในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้ชื่อว่า TBEX Asia 2015 ขึ้น ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีศิลปวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเข้มแข็งเรื่องการท่องเที่ยวและเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ โดยประเทศไทยได้รับเลือกจากผู้จัดงานให้เป็นประเทศแรกในการจัดงาน TBEX ขึ้นในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการตอบรับจากบล็อกเกอร์ด้านท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 600 คน  แบ่งเป็นบล็อกเกอร์จากตลาดอเมริกา 50 %  บล็อกเกอร์จากตลาดยุโรป 25 %  บล็อกเกอร์จากตลาดออสเตรเลีย เอเชียและอื่นๆอีก 25%  โดยในปีนี้ ททท. ได้เชิญบล็อกเกอร์จากประเทศไทยจำนวน 22 ราย และบล็อกเกอร์ที่ผ่านการเชิญจาก ททท. สำนักงานต่างประเทศจำนวน 35 ราย เข้าร่วมงานเพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับฟังข้อมูลที่มีประโยชน์ ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แสดงผล 346 ครั้ง