ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. เชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน OTDYKH - Leisure 2015 หวังกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยต่อเนื่อง ในตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียและ CIS

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย เข้าร่วมงาน OTDYKH International Russian Travel Market 2015 (OTDYKH – Leisure) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15 – 18 กันยายน 2558 ณ Crocus Expo International Expo Centre กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยในวันที่ 15 – 17  กันยายน 2558 จะเปิดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว (Trade Day) และวันที่ 18 กันยายน 2558  เปิดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป (Trade and Public Day) 

งาน OTDYKH International Russian Travel Market เป็นงานมหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของสหพันธรัฐรัสเซีย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 ลักษณะการจัดงานมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว  การเจรจาธุรกิจ  การประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวข้องกับทิศทางการตลาด  การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ ฯลฯ   โดยในแต่ละปีมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 100 ประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เป็นตลาดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ  โดย ททท. เข้าร่วมงานในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 20  มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยร่วมนำเสนอขายสินค้าท่องเที่ยวในงานจำนวน 16 ราย แบ่งเป็นบริษัทนำเที่ยว 6 ราย  โรงแรมที่พัก 5 ราย   ในปีนี้  ททท. มีแผนนำเสนอขายภายใต้แคมเปญ  “2015 Discover Thainess” โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้พบประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบชุมชน ผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย  อาหารไทย เป็นต้น รวมถึงนำเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย   ในส่วนการจัดสรรพื้นที่ของประเทศไทย (Thailand Stand)  ขนาด 200 ตารางเมตร มีการออกแบบคูหาและตกแต่งให้มีความทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุด  เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมหลักๆ  อาทิ การจัดโต๊ะเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ   การจัดเคาน์เตอร์ให้ข่าวสารเพื่อแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยแก่ผู้สนใจ  

นอกจากนี้  ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ Library Room of Baltschug Kemoinski Hotel  ททท. กำหนดจัด Networking lunch ซึ่งเป็นเวทีสำหรับประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนต่างประเทศได้รับทราบอีกด้วย

สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในปี 2557 ทึ่เดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง  1.6  ล้านคน มีการใช้จ่ายวันละ 4,557 บาท/คน/วัน ระยะพำนักเฉลี่ย 15.5 วัน  แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของตลาดรัสเซีย ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ และกระบี่ 

แสดงผล 251 ครั้ง