ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. บูรณาการตำรวจ หารือตัวแทนรัฐบาลจีน ประเด็นเพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวจีน

นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลาง และอเมริการักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจภูธร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมหารือกับตัวแทนรัฐบาลจีน Ms. Liu Yao Hui ผู้อำนวยการองค์กรการท่องเที่ยวจีน สำนักงานสิงคโปร์ และ Ms. Sun Si Fei เลขานุการสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ด้านการเพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจีนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

โดยเบื้องต้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดล่ามแปลภาษาจีนและภาษาต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว ประจำ ณ ศูนย์ช่วยเหลือ บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อช่วยเหลือและประสานงานผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต และสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้วางกำลังพล และประสานงานเจ้าหน้าที่ทหาร รักษาการประจำแหล่งท่องเที่ยว และจุดสำคัญต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเตรียมนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปรับใช้ตามหัวเมืองหลักทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงประชาชนไทย ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

แสดงผล 25 ครั้ง