ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา แสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ พร้อมช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวเต็มที่

นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการแถลงข่าวถึงกรณีมีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และขณะนี้กำลังประเมินสถานการณ์เรื่องผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีมาตรการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ประสบภัย ดังนี้

  1. มีศูนย์ช่วยเหลือ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำรวจท่องเที่ยว ล่ามภาษาจีนและภาษาต่างๆ ตามจุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสำคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อช่วยเหลือและประสานงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต จำนวน 300,000 บาท และกรณีค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด (ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวจะได้รับความคุ้มครองจากเงินประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม)
  3. จัดกำลังตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครตรวจตราแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และ สนามบิน สถานีขนส่ง เพื่อป้องกันเหตุทั่วประเทศ
  4. ญาติของนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในต่างประเทศทุกแห่ง
  5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้ง War Room เพื่อประเมินสถานการณ์ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดจนประสานงานกับญาติของนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทรศัพท์ 0 2134 4077 หรือติดต่อ คุณดวงสมร 09 8919 3101

 

หมายเหตุ :    

-          สำนักงาน ททท. ฮ่องกง

-          สำนักงาน ททท.ไทเป

-          สำนักงาน ททท.เซี่ยงไฮ้

-          สำนักงาน ททท.ปักกิ่ง

-          สำนักงาน ททท.คุณหมิง

-          สำนักงาน ททท.เฉิงตู

-          สำนักงาน ททท.กว่างโจ

-          สำนักงาน ททท.โตเกียว

-          สำนักงาน ททท.โอซากา

-          สำนักงาน ททท.ฟูกุโอกะ

-          สำนักงาน ททท.กัวลาลัมเปอร์

-          สำนักงาน ททท.จาการ์ต้า

-          สำนักงาน ททท.สิงคโปร์

แสดงผล 27 ครั้ง