ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. เชิญชวนพุทธสาสนิกชนร่วมงาน “ปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม” วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิ  ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  จังหวัดนครพนม  และ เทศบาลตำบลพระธาตุพนม กำหนดจัดงาน “ปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการตามรอยพระบรมสารีริกธาตุในอีสาน ตามตำนานอุรังคธาตุ ที่นำเสนอการเดินทางรูปแบบของ บุญจาริก คือการท่องเที่ยวที่จะได้รับความรู้เรื่องราวทางพุทธศาสนา และสัมผัสความละเอียดอ่อนความศรัทธาที่ชาวอีสานมีต่อพระพุทธศาสนาผ่านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตตามเส้นทางและร่วมปฏิบัติภาวนาในสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา 

     งาน “ปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม”  จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอยู่ปฏิบัติภาวนาข้ามคืน ณ พระธาตุพนม  ซึ่งการจัดงานปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานในลักษณะบุญปฏิบัติบูชา ที่จะส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาให้คนไทยเข้าถึงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดยเฉพาะการจัดงานปฏิบัติบูชาที่จัดขึ้น  ณ  พระธาตุพนม ซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญยิ่งของชาวอีสานและชาวพุทธที่ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้พระธาตุพนมสักครั้งหนึ่งในชีวิต   นอกจากนี้   ยังมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาที่น่าสนใจ อาทิ  พิธีแห่เครื่องบูชาองค์พระธาตุพนมของชาวธาตุพนมด้วยเครื่องสักการะขันหมากเบ็ง การแห่เครื่องบูชาต้นดอกไม้ของชาวไทญ้อ อำเภอท่าอุเทน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทญ้อที่ใช้ในพิธีการสำคัญในขบวนแห่บูชาองค์พระธาตุท่าอุเทน  ในบรรยากาศการจัดงานบุญพื้นบ้านไทยอีสาน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การกล่าวคำผญาธรรมะบูชาองค์พระธาตุ  การแสดงธรรมและนำภาวนาโดยพระอริยสงฆ์องค์สำคัญของภาคอีสาน  และส่งท้ายกิจกรรมด้วยการตักบาตรรับอรุณ ณ พระธาตุพนม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

     นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสานแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่สนใจเดินทางด้วยตนเอง  และการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ บริษัททัวร์ท่องเที่ยวศาสนา และบริษัททัวร์ทั่วไป  ททท. จึงประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สื่อมวลชนที่สนใจการท่องเที่ยววิถีธรรมตามรอยพุทธสถานในอีสาน”  

     ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมงาน “ปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายด่วน ๑๖๗๒  Facebook.com/go2isan และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ www.bia.or.th

แสดงผล 23 ครั้ง