ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. น้อมดวงใจร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”  ในวันอาทิตย์ที่  16  สิงหาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  มีคณะผู้บริหาร พนักงาน ททท. ร่วมกิจกรรมที่จัดให้ถึง 2 กิจกรรม  ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการในพิธีเปิด - ปิดจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเกียรติในการจัดพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร    ณ บริเวณสนามเสือป่า ซึ่งนิทรรศการเทิดพระเกียรตินี้ ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดแห่งการรวมพลังของทุกภาคส่วนและพสกนิกร ทั้ง 77 จังหวัด ก่อเกิดขึ้นเป็นเส้นทางที่ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายร่วมกันในการเป็น “เส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อแม่” แม่ของแผ่นดิน ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของนิทรรศการ 8 เรื่อง  โดย ททท. ได้เป็นผู้นำเสนอในนิทรรศการที่ 4 “เส้นทางรวมใจ..แห่งความภักดี” เป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้สัมผัสกับตราสัญลักษณ์ “Bike for Mom”สื่อถึงสัญลักษณ์แห่งการรวมใจที่คนไทยมีต่อแม่ของแผ่นดิน  อีกทั้งยังเป็นจุดบันทึกภาพได้ทั้ง 360 องศา  ตกแต่งด้วยจักรยานและต้นไม้อย่างสวยงาม    

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จพระราชดำเนิน ณ สนามเสื่อป่า  หลังจากจบกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยในส่วนของ ททท. นำโดย นายศุกรีย์  สิทธิวนิช  รองผู้ว่าการ ททท. ด้านสื่อสารการตลาด และคณะพนักงาน ททท. เฝ้ารับเสด็จฯ        

ส่วนกิจกรรมที่ 2  คณะผู้บริหารและพนักงาน ททท. จำนวน 16 คน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” นำโดย นางสมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการ ททท. ด้านบริหาร  ร่วมในขบวน C1e ซึ่งเป็นขบวนของส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชน โดยมีจุดเริ่มต้นของขบวน C1e อยู่ที่บริเวณหน้ากองทัพภาคที่ 1 ลานพระราชวังดุสิตและปั่นจักรยาน ไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้

               ทั้งนี้ ในส่วนของนิทรรศการฯ จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในวันที่ 17 – 22  สิงหาคม 2558

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.bikeformom2015.com/exhibition.php    

แสดงผล 9 ครั้ง