ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ฯ สิงหาคมนี้.

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จะได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สามารถเข้ามาทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับหน่วยงานราชการต่างๆ ลดค่าธรรมเนียมเข้าชมและยานพาหนะนำเข้าในอัตราพิเศษ 50 เปอร์เซ็นต์ บริษัททัวร์และบริษัทเอกชน ลดในอัตราพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมฟรีทุกหมู่คณะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1234 และ E-mail: pr_qsbg@hotmail.com

แสดงผล 34 ครั้ง