ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ร่วมกับ สายการบินไทยสมายล์ เชิญท่านท่องเที่ยวเรียนรู้กินอยู่อย่าง Slow life ในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ภูมิภาคภาคเหนือ ร่วมกับ สายการบินไทยสมายล์ จัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน...เยือนถิ่นโครงการหลวง” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
กองตลาดภาคเหนือ ททท. เชิญท่านท่องเที่ยวเรียนรู้กินอยู่อย่าง Slow life กับทริป 3 วัน 2 คืน ในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดากับกิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน...เยือนถิ่นโครงการหลวง” นาท่านเยี่ยมชมสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ชมงานวิจัยประมงบนที่สูง อิ่มอร่อยด้วยเมนูเพื่อสุขภาพท่ามกลางสวนสวย เรียนรู้การปลูกผักสดไฮโดร-โพนิก สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บผักสลัด เยี่ยมเยือนชุมชนปกาเกอะญอ ชมแปลงปลูกดอกเยอบีร่า ชมกระบวนการทากาแฟกะลา (สายพันธุ์อาราบิก้า) ชื่นชมบรรยากาศความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันไดพร้อมจิบกาแฟหอมกรุ่น เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวงที่งดงามที่สุดในฤดูฝน สูดไอดินกลิ่นหมอกชมป่าสูงเทียมผืนเมฆ ทดลองเลี้ยงแกะ ต้อนแกะเข้าคอก ให้อาหารแกะ อาบน้า และป้อนนม ชมงานวิจัยไม้ดอก ไม้ผล และเดินเก็บพลับสดจากสวน ชมการสาธิตการทอผ้ากี่เอวและเลือกอุดหนุนงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่า
สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสารองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-4426-8

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ภูมิภาคภาคเหนือ ร่วมกับ สายการบินไทยสมายล์ จัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน...เยือนถิ่นโครงการหลวง” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

กองตลาดภาคเหนือ ททท. เชิญท่านท่องเที่ยวเรียนรู้กินอยู่อย่าง Slow life กับทริป 3 วัน 2 คืน ในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดากับกิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน...เยือนถิ่นโครงการหลวง” นาท่านเยี่ยมชมสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ชมงานวิจัยประมงบนที่สูง อิ่มอร่อยด้วยเมนูเพื่อสุขภาพท่ามกลางสวนสวย เรียนรู้การปลูกผักสดไฮโดร-โพนิก สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บผักสลัด เยี่ยมเยือนชุมชนปกาเกอะญอ ชมแปลงปลูกดอกเยอบีร่า ชมกระบวนการทากาแฟกะลา (สายพันธุ์อาราบิก้า) ชื่นชมบรรยากาศความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันไดพร้อมจิบกาแฟหอมกรุ่น เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวงที่งดงามที่สุดในฤดูฝน สูดไอดินกลิ่นหมอกชมป่าสูงเทียมผืนเมฆ ทดลองเลี้ยงแกะ ต้อนแกะเข้าคอก ให้อาหารแกะ อาบน้า และป้อนนม ชมงานวิจัยไม้ดอก ไม้ผล และเดินเก็บพลับสดจากสวน ชมการสาธิตการทอผ้ากี่เอวและเลือกอุดหนุนงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่า

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสารองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-4426-8

 

แสดงผล 25 ครั้ง