ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

การบินไทย - ททท. พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย

     วันนี้ (วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรม “การบินไทย - ททท. พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย” เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในอนาคต

     นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสที่การบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ดำเนินกิจการมาครบรอบปีที่ 55 ในปี 2558 นี้ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “การบินไทย - ททท. พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำคณะเยาวชนจากภาคเหนือและภาคใต้ จำนวน 100 คน เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทยจากเชียงใหม่และภูเก็ตมายังกรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทฯ และ ททท. ได้นำคณะเยาวชนเยี่ยมชมโรงซ่อมเครื่องบิน (Hangar) ของฝ่ายช่างการบินไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2558

    การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนให้ได้เปิดโลกทัศน์ มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเลือกประกอบอาชีพ เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต”

    สำหรับ ททท. ได้ประสานการคัดเลือกเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจากภาคเหนือและภาคใต้ โดยมุ่งเน้นเป็นผู้ด้อยโอกาส (พิจารณาจากนักเรียนยากจนที่อยู่ในการอุปถัมภ์ เด็กกำพร้า และเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดู) มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 12 - 15 ปี ประกอบด้วย นักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จังหวัดลำพูน) นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (จังหวัดภูเก็ต) นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต นักเรียนจากโรงเรียนบ้านบางทอง จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนบ้านลำแก่น จังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง ภาคละ 50 คน มาเข้าร่วมโครงการ

     นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่การบินไทยกับ ททท. เติบโตไปพร้อมๆ กันและมีเป้าหมายเดียวกันสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในส่วนกิจกรรมทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย ททท. ต้องการพาเยาวชนไปสัมผัสทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในหลากหลายแง่มุมทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติและแนวปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลอมรวมความเป็นวิถีไทย ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกฝังสร้างเสริมความรัก ความชื่นชมหลงใหลในศิลปวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในวิถีความเป็นไทยและปูทางสู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในอนาคต”

     สำหรับกิจกรรมทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทยดังกล่าว ททท. ได้จัดให้เยาวชนทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2558 โดยประสานงานในแต่ละสถานที่เพื่อพาเยาวชนท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง กราบสักการะพระแก้วมรกต ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เจดีย์ภูเขาทองวัดสระเกศ (บรมบรรพต) โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและศึกษาระบบนิเวศน์ทางทะเลที่ซีไลฟ์ แบงคอก ก่อนเดินทางแยกย้ายกลับภูมิลำเนา

       กิจกรรม “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า” จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2546 มีจุดเริ่มต้นมาจากการบินไทยร่วมกับสมาคมนักบินไทย จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม โดยใช้ศักยภาพด้านการบินของบริษัทฯในการดำเนินกิจกรรมนี้และได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า”ในวันเด็กแห่งชาติ / “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า” เดินทางกับเที่ยวบินเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเที่ยวบินแรกในเอเชีย / “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า” ทัศนามหกรรมวิทย์ฯ เพื่อเด็กชายแดนใต้ เป็นต้นซึ่งการจัดกิจกรรม “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า” ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 7 และนับเป็นครั้งแรกที่การบินไทยร่วมจัดกิจกรรมกับ ททท. โดยในแต่ละครั้งได้มีการคัดเลือกเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจากภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมหมุนเวียนกันไปทั่วประเทศ

 

แสดงผล 26 ครั้ง