ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

๑๑๔ ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘.

จังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี๒๕๕๘   ขึ้นระหว่างวันที่  ๑๕-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และเขตเทศบาลนครอุบล  โดยจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน    ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวร่วมชื่นชมและมีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี   ตลอดช่วงเดือนกรกฏาคม ปี  ๒๕๕๘

เริ่มตั้งแต่ กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน  ซึ่งนายวิชุกร  กุหลาบศรี  ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) เปิดเผยว่า  จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ไปจนถึงวันที่ ๓๐  กรกฏาคม ๒๕๕๘  โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเยี่ยมชมการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนตามชุมชนคุ้มวัดต่างๆ ซึ่งปีนี้มีชุมชนคุ้มวัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถึง ๑๑ แห่ง ได้แกวัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดพระธาตุหนองบัว วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดไชยมงคล และวัดศรีอุบลรัตนาราม   โดยมีรางวัลสำหรับชุมชนทำเทียนที่ชนะการประกวดเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนคุ้มวัดต่างๆ มีกำลังใจ และพัฒนากิจกรรม เยือนชุมชน คนทำเทียน ให้ดียิ่งขึ้น  โดยปีนี้ ททท. ได้จัดเตรียมสติกเตอร์มงคลรูปพระพุทธรูปสำคัญของเมืองอุบลซึ่งได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้วให้นักท่องเที่ยวนำไปติดเป็นสิริมงคลโดยขอรับได้จากวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกแห่ง     นอกจากเข้าไปเยี่ยมชมชุมชนคนทำเทียนแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถถ่ายภาพ เพื่อร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘โดยมีหัวข้อ เยือนชุมชนคนทำเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีรวมอยู่ด้วย เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพ เดินทางเข้าไปเก็บภาพวิถีชีวิตการตกแต่งต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษามาเผยแพร่สู่สายตาผู้ชมให้มากขึ้น  และเพื่อเพิ่มสีสันของงานให้มากยิ่งขึ้น ททท. ยังได้จัดเทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่อแสดงประติมากรรมเทียนศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ โดยศิลปินชั้นเยี่ยมจากนานาประเทศ

ส่วนกำหนดการจัดกิจกรรมสำคัญอื่นๆนั้น มีดังนี้

   วันที่  ๑๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘         -กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียนพรรษา

                                                               ตามชุมชนคุ้มวัดต่างๆที่เข้าร่วม

   วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘                - พิธีเปิดงานเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

                                                                 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

   วันที่ ๒๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘          - กิจกรรมถนนสายเทียน ถนนสายธรรม บริเวณหน้าศาลหลักเมือง และ

                                                                 ศาลาจตุรมุขภายในทุ่งศรีเมือง

    วันที่ ๒๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘         - กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล และ

                                                                   และการแสดงของดีแต่ละภาค  บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า

    วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘              -กิจกรรมการประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง

                                                               ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

    วันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘        -เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบล   ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง      

    วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘               -โชว์และประกวดต้นเทียนทุกต้น  บริเวณถนนรอบโรงเรียนอนุบาลอุบล

                                                                 ราชธานี  

    วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘       -การแสดงประกอบแสงเสียง ขบวนแห่เทียนพรรษาในภาคกลางคืน                

                                                              “วิถีอีสาน จิตวิญญาณ คนอุบล”  บริเวณถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

    วันที่ ๓๐ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๕๘    -เยี่ยมชมบ้านคำปุน ซึ่งเปิดเพียงปีละหนึ่งครั้ง   ณ บ้านคำปุน

                                                                        อ.วารินชำราบ      

    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘             - มีพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และขบวนแห่เทียน ปี 2558

                                                                บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม และขบวนแห่ไปตามถนนอุปราช-

                                                                ชยางกูร ระยะทางประมาณ ๑.๓ กม.

  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม-๒ สิงหาคม ๒๕๕๘    -  โชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท   ถนนรอบโรงเรียน   

                                                                          อนุบาลอุบลราชธานี  

ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  แหล่งท่องเที่ยวมากมาย   และบริการท่องเที่ยวอื่นที่คุ้มค่า “งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘”  จะยังทรงคุณค่าและดึงดูfใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชมอย่างล้นหลาม ดังเช่นทุกปี    ผอ. ททท.สอบ. กล่าวในที่สุด

แสดงผล 658 ครั้ง