ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ผู้ประกอบการไทยร่วมรับฟังสถานการณ์ตลาด (Market Briefing) อย่างคับคั่ง

ผู้ประกอบการไทยร่วมรับฟังสถานการณ์ตลาด (Market Briefing) อย่างคับคั่ง
ที่ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ เช้านี้(6 กรกฎาคม 2558) ททท. จัดบรรยายสรุปสถานการณ์แบบเจาะลึกรายตลาด โดยในส่วนของตลาดเอเชีย และอาเซียนได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเอกชนเข้ารับฟังจำนวนมาก
สถานการณ์ภาพรวมของตลาดภูมิภาคเอเชียของปี 2557 ส่วนใหญ่หดตัวจากเหตุสถานการณ์ทางการเมือง  แต่มีบางตลาดที่ยังทรงตัวได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ บังคลาเทศ เนปาล นักท่องเที่ยวประเภท FIT มีสัดส่วนสูงกว่ากรุ๊ปทัวร์ แต่อย่างไรก็ตามตลาดที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตคือตลาดระยะใกล้ทั้งในกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศกลุ่ม AEC ซึ่งมีทั้งการเติบโตในเรื่องการค้า การลงทุนเป็นปัจจัยหนุน
ตัวเลขนักท่องเที่ยวตลาดใหญ่ๆที่มาไทยในปีที่แล้วมีมากเป็นหลักล้าน ได้แก่ มาเลเซียและคาดว่าจะเกินสามล้านกว่าคนสิ้นปีนี้แน่นอน ตลาดสิงค์โปร์ ลาวมีจำนวนเกินกว่าล้านซึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดทั้งแบบ B2B เช่นเทรดโชว์หรือโร้ดโชว์และ B2C  ในลักษณะงานคอนซูเมอร์แฟร์รวมทั้งกิจกรรมออนไลน์ของสำนักงาน ททท.ในแต่ละพื้นที่ ที่เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น และในอนาคต ททท. จะดำเนินงานเจาะตลาดพื้นที่ใหม่ๆ อาทิ อิโป มะละกา ยะโฮบาลู กูชิง ของมาเซีย เซบู ดาเวาของฟิลิปปินส์  เมดาน เซมาลัง ปาเลมบังในอินโดนีเซีย  เป็นต้น
การจัดบรรยายนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาดเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ทำตลาดเฉพาะกลุ่มได้เข้าใจในกลุ่มตลาดดีขึ้นและเป็นการฝากความร่วมมือโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งเสริมการตลาด เช่น การทำ sales call การนำเสนอสินค้าใหม่ที่ตอบสนองในเรื่อง weekend destination การทำโปรโมชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ การให้ความสำคัญด้าน ground operator หรือการเข้าร่วมงานเทรดใหญ่ๆที่ไม่ควรพลาดโอกาสซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายความสำเร็จที่อยู่ไม่ไกล
ที่ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ เช้านี้(6 กรกฎาคม 2558) ททท. จัดบรรยายสรุปสถานการณ์แบบเจาะลึกรายตลาด โดยในส่วนของตลาดเอเชีย และอาเซียนได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเอกชนเข้ารับฟังจำนวนมาก
สถานการณ์ภาพรวมของตลาดภูมิภาคเอเชียของปี 2557 ส่วนใหญ่หดตัวจากเหตุสถานการณ์ทางการเมือง  แต่มีบางตลาดที่ยังทรงตัวได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ บังคลาเทศ เนปาล นักท่องเที่ยวประเภท FIT มีสัดส่วนสูงกว่ากรุ๊ปทัวร์ แต่อย่างไรก็ตามตลาดที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตคือตลาดระยะใกล้ทั้งในกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศกลุ่ม AEC ซึ่งมีทั้งการเติบโตในเรื่องการค้า การลงทุนเป็นปัจจัยหนุน
ตัวเลขนักท่องเที่ยวตลาดใหญ่ๆที่มาไทยในปีที่แล้วมีมากเป็นหลักล้าน ได้แก่ มาเลเซียและคาดว่าจะเกินสามล้านกว่าคนสิ้นปีนี้แน่นอน ตลาดสิงค์โปร์ ลาวมีจำนวนเกินกว่าล้านซึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดทั้งแบบ B2B เช่นเทรดโชว์หรือโร้ดโชว์และ B2C  ในลักษณะงานคอนซูเมอร์แฟร์รวมทั้งกิจกรรมออนไลน์ของสำนักงาน ททท.ในแต่ละพื้นที่ ที่เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น และในอนาคต ททท. จะดำเนินงานเจาะตลาดพื้นที่ใหม่ๆ อาทิ อิโป มะละกา ยะโฮบาลู กูชิง ของมาเซีย เซบู ดาเวาของฟิลิปปินส์  เมดาน เซมาลัง ปาเลมบังในอินโดนีเซีย  เป็นต้น
การจัดบรรยายนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาดเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ทำตลาดเฉพาะกลุ่มได้เข้าใจในกลุ่มตลาดดีขึ้นและเป็นการฝากความร่วมมือโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งเสริมการตลาด เช่น การทำ sales call การนำเสนอสินค้าใหม่ที่ตอบสนองในเรื่อง weekend destination การทำโปรโมชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ การให้ความสำคัญด้าน ground operator หรือการเข้าร่วมงานเทรดใหญ่ๆที่ไม่ควรพลาดโอกาสซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายความสำเร็จที่อยู่ไม่ไกล
แสดงผล 22 ครั้ง