ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว Mobile Application “Thailand Muslim Friendly Destination” ส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว Mobile Application “Thailand Muslim Friendly Destination” ส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มตลาดท่องเที่ยวมุสลิม โดยรวบรวมข้อมูลร้านอาหารฮาลาล มัสยิด โรงแรมที่พัก ที่สามารถตอบโจทย์การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วประเทศไทย

 

 
          ปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความสนใจมากขึ้นในฐานะนักท่องเที่ยวคุณภาพที่จะสร้างรายได้ในภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกมีจำนวนกว่า 1.6 พันล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด โดยประชากรมุสลิมในอาเซียนมีจำนวนกว่า 240 ล้านคน นับเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และเนการาบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับประเทศไทยเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปลายปีนี้
 
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดมุสลิม ดังนั้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดดังกล่าว จึงได้จัดทำ Mobile Application “Thailand Muslim Friendly Destination” ขึ้น เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มตลาดท่องเที่ยวมุสลิม โดยรวบรวมข้อมูลร้านอาหารฮาลาล มัสยิด และโรงแรมที่พัก เป็นต้น ที่สามารถตอบโจทย์การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมกับข้อมูลร้านอาหารฮาลาลของ ททท. จากเอกสารเผยแพร่สำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีฟังก์ชั่นการแสดงผลการค้นหาข้อมูลจุดหมายปลายทางในพื้นที่ใกล้เคียง (Search by Nearby Location) พร้อมแผนที่นำทาง โดยนำเสนอทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้ได้ทั้งกับ Smart Phone บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android อีกทั้งยังได้ออกแบบพัฒนามินิไซต์ http://www.tourismthailand.org/muslimfriendly เพื่อเป็นช่องทางการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดดังกล่าวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
 
 
          นักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Thailand Muslim Friendly Destination ผ่าน App Store และ Google Play Store ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
แสดงผล 54 ครั้ง