ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหกรรมลิเก “มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม”

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยนาฎศิลปะนครราชสีมา สมาคมลิเกจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมภายใน มหกรรมลิเก “มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน  ลูกหลานย่าโม” ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร   ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา  เผยว่า ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามที่ถูกสืบทอดต่อกันมาสู่ชนรุ่นหลัง การแสดงที่สวยงามโดยเฉพาะ การแสดงลิเก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีการอนุรักษ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานและได้รับความนิยมจากประชาชนชาวโคราชอย่างต่อเนื่อง และการจัดงาน มหกรรมลิเก “มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน  ลูกหลานย่าโม” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถสร้างการรับรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมถึงส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดียิ่ง

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากการแสดงจากคณะลิเกและคณะรำโทน จากวิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา การแสดงนิทรรศการลิเกไทยและมุมถ่ายภาพ ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน  สินค้าถนนคนเดินเมืองย่าโม และที่พลาดไม่ได้ คือ มหกรรมลิเก“มรดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน ลูกหลานย่าโม”  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4422 0878 http://province.m-culture.go.th/nakhonratchasima/

แสดงผล 26 ครั้ง