ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย ขอเชิญชวนผู้ที่หลงเสน่ห์ทะเลไทยเที่ยวชมงาน
“เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ประจำปี ๒๕๕๘” หรืองาน Koh Tao Festival 2015  
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  งานนี้จัดโดย ชมรมรักษ์เกาะเต่า 
เทศบาลตำบลเกาะเต่า ภายใต้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ศูนย์ประสานงาน     การท่องเที่ยวเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ตลอดจน หน่วยงาน 
สถาบัน องค์กรด้าน  การอนุรักษ์ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชน ประชาชนชาวเกาะเต่า 
และพิเศษสุดสำหรับ ศิตย์เก่านักเรียนดำน้ำเกาะเต่า  ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
จะจัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้านักเรียนดำน้ำเกาะเต่า ให้ท่านได้รำลึกบรรยากาศเก่า ๆ ในเย็นวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ณ เกาะนางยวนด้วย   
งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล        
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน  เชิญชวนให้ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว  ชุมชน 
ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
และเพื่อประกาศศักยภาพ การเป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงาม ๑ ใน ๕ ของ โลก และอันดับ ๑ ของเอเชีย 
พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ เกาะเต่าจะเป็นแหล่งผลิตนักดำน้ำที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ ตลอดไป
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์  กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ของหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนสอนดำน้ำ 
เชิญชวนนักท่องเที่ยวทำกับกิจกรรมในการอนุรักษ์ใต้ท้องทะเล อาทิ เก็บขยะใต้น้ำ ปล่อยเต่า 
ปล่อยหอยมือเสือ         ปลูกปะการัง กิจกรรมเชิญชวนปั่นจักรยานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ลดอุบัติเหตุจราจร รณรงค์ใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  One More Bike One Less Car  กิจกรรม 
One Free Day เกาะเต่า  ใจดีฟรี ๑ วัน  ๑ ร้าน ๑ อย่าง ๑ วัน ฟรี ทั่วทั้งเกาะ ให้ซึ่งกันและกัน  
ชมการประกวด Mr. & Miss Save Koh Tao ประจำปี ๒๕๕๘  การลงนามปฏิญญาเกาะเต่า 
และรับมอบธงสัญลักษณ์ ว่าด้วยเรื่อง 
“การร่วมกันอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรใต้ท้องทะเลร่วมกันอย่างยั่งยืน” ระหว่าง ชมรมรักษ์  เกาะเต่า 
เทศบาลตำบลเกาะเต่า กับ ผู้ประกอบการเรือทัวร์  สถานประกอบการสอนดำน้ำ  
มัคคุเทศก์นำเที่ยวใต้ทะเล ทั้งจากเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า 
และที่พลาดไม่ได้สำหรับใครที่เป็นศิษย์เก่านักเรียนดำน้ำเกาะเต่า  ททท.เชิญท่านร่วมกิจกรรมงาน 
“คืนสู่เหย้านักเรียนดำน้ำ    เกาะเต่า” ( Koh Tao Diver Alumni Reunion 2015 ) ด้วย

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย ขอเชิญชวนผู้ที่หลงเสน่ห์ทะเลไทยเที่ยวชมงาน เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ประจำปี ๒๕๕๘ หรืองาน Koh Tao Festival 2015  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  งานนี้จัดโดย ชมรมรักษ์เกาะเต่า เทศบาลตำบลเกาะเต่า ภายใต้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ประสานงาน การท่องเที่ยวเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ตลอดจน หน่วยงาน สถาบัน องค์กรด้าน  การอนุรักษ์ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชน ประชาชนชาวเกาะเต่า และพิเศษสุดสำหรับ ศิตย์เก่านักเรียนดำน้ำเกาะเต่า  ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะจัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้านักเรียนดำน้ำเกาะเต่า ให้ท่านได้รำลึกบรรยากาศเก่า ๆ ในเย็นวันที่ ๑๗ มิถุนายน ณ เกาะนางยวนด้วย   งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล  ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน  เชิญชวนให้ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว  ชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และเพื่อประกาศศักยภาพ การเป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงาม ๑ ใน ๕ ของ โลก และอันดับ ๑ ของเอเชีย พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ เกาะเต่าจะเป็นแหล่งผลิตนักดำน้ำที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ ตลอดไป

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์  กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนสอนดำน้ำ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทำกับกิจกรรมในการอนุรักษ์ใต้ท้องทะเล อาทิ เก็บขยะใต้น้ำ ปล่อยเต่า ปล่อยหอยมือเสือ ปลูกปะการัง กิจกรรมเชิญชวนปั่นจักรยานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุจราจร รณรงค์ใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  One More Bike One Less Car  กิจกรรม One Free Day เกาะเต่า  ใจดีฟรี ๑ วัน  ๑ ร้าน ๑ อย่าง ๑ วัน ฟรี ทั่วทั้งเกาะ ให้ซึ่งกันและกัน  ชมการประกวด Mr. & Miss Save Koh Tao ประจำปี ๒๕๕๘  การลงนามปฏิญญาเกาะเต่า และรับมอบธงสัญลักษณ์ ว่าด้วยเรื่อง การร่วมกันอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรใต้ท้องทะเลร่วมกันอย่างยั่งยืน ระหว่าง ชมรมรักษ์  เกาะเต่า เทศบาลตำบลเกาะเต่า กับ ผู้ประกอบการเรือทัวร์  สถานประกอบการสอนดำน้ำ  มัคคุเทศก์นำเที่ยวใต้ทะเล ทั้งจากเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า และที่พลาดไม่ได้สำหรับใครที่เป็นศิษย์เก่านักเรียนดำน้ำเกาะเต่า  ททท.เชิญท่านร่วมกิจกรรมงาน คืนสู่เหย้านักเรียนดำน้ำ    เกาะเต่า ( Koh Tao Diver Alumni Reunion 2015 ) ด้วย

 

 

 

แสดงผล 40 ครั้ง