ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. รายงานผลการจัดงาน TTM+ 2015 ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2558

 

ททท. รายงานผลการจัดงาน TTM+ 2015 ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2558
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงานผลการจัดงาน  TTM+ 2015 ประจำวันที่ มิถุนายน 2558  ว่าสรุปจำนวนผู้ซื้อภายหลังสิ้นสุดงาน มีผู้ซื้อจาก 52 ประเทศ รวมจำนวน 378 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2014 จำนวน 35 ราย หรือร้อยละ 10 แสดงถึงทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศที่มีผู้ซื้อเข้าร่วมงานมากที่สุด ยังคงเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน  สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย  และอินเดีย
 
ส่วนจำนวนผู้ขายที่เข้าร่วมงานในปีนี้มีจำนวน 372 ราย โดยร้อยละ 73 ของจำนวนผู้ขายทั้งหมดในปีนี้ยังคงอยู่ในกลุ่มโรงแรม และรีสอร์ท และมีผู้ขายจากกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เข้าร่วมงานจำนวน 14 ราย ใกล้เคียงกับการจัดงานปีที่ผ่านมา  โดยที่ผู้ขาย มีจำนวนนัดหมายกับผู้ซื้อเฉลี่ย 33 นัดหมายต่อราย  ซึ่งร้อยละ 41 ของจำนวนผู้ขาย คาดว่าผลจากการเข้าร่วมงาน TTM+ ครั้งนี้ จะทำให้ได้ยอดขายที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา
 
สำหรับสินค้าที่ผู้ซื้อให้ความสนใจเป็นพิเศษภายในงานมากที่สุดตามลำดับ คือ Hotel & resort, Tour Operator/ Travel Agent, Ecotourism, Wedding & Honeymoon, Health & Wellness และ Experience Thainess  ทั้งนี้ ผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังแสดงความสนใจสินค้าท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ GMS และเกือบทั้งหมดเห็นว่าประเทศไทยเหมาะสมที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งของอนุภูมิภาคนี้
 
จากการสอบถามทราบว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายส่วนใหญ่ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมงานในปีต่อไป
 
ด้านจำนวนผู้ซื้อจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมงานมากถึง 41 ราย จาก 12 เมือง ซึ่งจะเป็นโอกาสเปิดช่องทางการตลาดให้ผู้ขายของไทยมากยิ่งขึ้น
 
ในวันสุดท้ายของการจัดงาน ททท. ยังได้จัดกิจกรรม “Muslim Friendly Destination” ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความพร้อมในการรองรับตลาดมุสลิมของประเทศไทย และเปิดตัว Mobile Application สำหรับตลาดมุสลิม ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจของไทยที่สนใจตลาดมุสลิม โดยมีผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 95 ราย และผู้ขาย 92 ราย นอกจากนี้ ยังมีการจัด AET และ MET สำหรับผู้ประกอบการและสื่อมวลชนอีกกว่า 10 เส้นทาง
 
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. But ) รายงานผลการจัดงาน  TTM+ 2015 ประจำวันที่ มิถุนายน 2558  ว่าสรุปจำนวนผู้ซื้อภายหลังสิ้นสุดงาน มีผู้ซื้อจาก 52 ประเทศ รวมจำนวน 378 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2014 จำนวน 35 ราย หรือร้อยละ 10 แสดงถึงทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศที่มีผู้ซื้อเข้าร่วมงานมากที่สุด ยังคงเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน  สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย  และอินเดีย
 
ส่วนจำนวนผู้ขายที่เข้าร่วมงานในปีนี้มีจำนวน 372 ราย โดยร้อยละ 73 ของจำนวนผู้ขายทั้งหมดในปีนี้ยังคงอยู่ในกลุ่มโรงแรม และรีสอร์ท และมีผู้ขายจากกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เข้าร่วมงานจำนวน 14 ราย ใกล้เคียงกับการจัดงานปีที่ผ่านมา  โดยที่ผู้ขาย มีจำนวนนัดหมายกับผู้ซื้อเฉลี่ย 33 นัดหมายต่อราย  ซึ่งร้อยละ 41 ของจำนวนผู้ขาย คาดว่าผลจากการเข้าร่วมงาน TTM+ ครั้งนี้ จะทำให้ได้ยอดขายที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา
 
สำหรับสินค้าที่ผู้ซื้อให้ความสนใจเป็นพิเศษภายในงานมากที่สุดตามลำดับ คือ Hotel & resort, Tour Operator/ Travel Agent, Ecotourism, Wedding & Honeymoon, Health & Wellness และ Experience Thainess  ทั้งนี้ ผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังแสดงความสนใจสินค้าท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ GMS และเกือบทั้งหมดเห็นว่าประเทศไทยเหมาะสมที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งของอนุภูมิภาคนี้
 
จากการสอบถามทราบว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายส่วนใหญ่ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมงานในปีต่อไป
 
ด้านจำนวนผู้ซื้อจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมงานมากถึง 41 ราย จาก 12 เมือง ซึ่งจะเป็นโอกาสเปิดช่องทางการตลาดให้ผู้ขายของไทยมากยิ่งขึ้น
 
ในวันสุดท้ายของการจัดงาน ททท. ยังได้จัดกิจกรรม “Muslim Friendly Destination” ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความพร้อมในการรองรับตลาดมุสลิมของประเทศไทย และเปิดตัว Mobile Application สำหรับตลาดมุสลิม ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจของไทยที่สนใจตลาดมุสลิม โดยมีผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 95 ราย และผู้ขาย 92 ราย นอกจากนี้ ยังมีการจัด AET และ MET สำหรับผู้ประกอบการและสื่อมวลชนอีกกว่า 10 เส้นทาง
 

 

แสดงผล 37 ครั้ง