ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

สนุก สุดมันส์ แดนซ์น้ำหมากกระจาย ลูกหลานชาวจรเข้สามพันจัดงานขบวนแห่กลองยาวหัวโตชาติพันธุ์ชุมชนคนอู่ทอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สภาวัฒนธรรมตำบลจรเข้สามพัน โดยการสนับสนุนของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมดั่งเดิมแห่หัวโตกลองยาวโบราณของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่อำเภออู่ทอง  พร้อมกับริ้วขบวนประกอบท่าเต้นรำการแต่งกายที่อันเป็นเอกลักษณ์แต่ละชนเผ่า เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนรวมของเด็กและเยาวชนคนอู่ทองร่วมกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมประยุกต์การทำหัวโตแบบโบราณและนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่ใช้ในการประกอบขบวนแห่งานประเพณีต่าง ๆ ของบรรพบุรุษแต่ละชนเผ่าให้เกิดความสนุกสนานสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  และมีการฟื้นฟูอาหารพื้นถิ่นชาติพันธุ์ต่างๆ มีขบวนรถโบราณคลาสสิคให้ชม  การจัดงานในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2558  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชุมชนบ้านจรเข้สามพัน ติดกับวัดโพธาราม ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี        

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาคภูมิ จิตต์โสภณ 087-8117890

แสดงผล 8 ครั้ง