ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. จัดโครงการ Mega Joint Familiarisation Trip Between Thailand and Myanmar ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดยุโรปและอเมริกาเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศ AEC

     นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับผู้แทนบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มประเทศภูมิภาคยุโรปและอเมริกา ผู้ประกอบการและบริษัท  นำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง  รวมถึงสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมงาน Mega Joint Familiarisation Trip Between Thailand and Myanmar” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่ 

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ  และสายการบินบางกอกแอร์เวยส์  จัดโครงการ Mega Joint Familiarisation Trip Between Thailand and Myanmar” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางระยะไกล (long-haul)  จากภูมิภาคยุโรปและอเมริกา และวางแนวทางการดำเนินงานไปสู่การส่งเสริมและพัฒนารายการ นำเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในปลายปีนี้

          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย) เนื่องจากมีจุดเด่นด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งทำให้ไทยสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากประเทศที่สาม เพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศข้างเคียง และ/หรือเดินทางกลับมาอีกครั้งเพื่อเดินทางกลับประเทศของตน  จึงมีการเสนอการท่องเที่ยวแบบ Multi Destination Package หรือการท่องเที่ยวในหลายประเทศต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

           โครงการ Mega Joint Familiarisation Trip Between Thailand and Myanmar จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดเชิญบริษัทนำเที่ยวทั้งรายใหญ่รายย่อยและสื่อมวลชนจากภูมิภาคยุโรปและอเมริกาที่สนใจเสนอขายรายการนำเที่ยวแบบเชื่อมโยงจำนวนประมาณ 50 ราย ทั้งจากสหราชอาณาจักร  เยอรมนี  สแกนดิเนเวีย  ฝรั่งเศส  อิตาลี  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  และอิสราเอล  รวมถึงจากสหรัฐอเมริกา  และแคนาดา  ร่วมเดินทางมาสำรวจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ ของทั้งสองประเทศ

          ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นงานเลี้ยงต้อนรับ และแนะนำสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงจัดเป็นเวทีพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างตัวแทนบริษัทนำเที่ยวจากยุโรปและอเมริกา กับผู้ประกอบการไทยกว่า 60 ราย จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร จากนั้นในวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม เป็น FAM Tripในเมืองท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ มัณฑะเลย์ พุกาม เนปิดอร์และกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพสำหรับโครงการ ด้วยความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย การเดินทางที่สะดวก สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่มีสายการบินเชื่อมโยงต่อไปยังจุดหมายต่าง ๆ ในประเทศ และเชื่อมโยงไปยังเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค และสำหรับสายการบินบางกอกแอร์เวยส์  ซึ่งร่วมในการจัดโครงการ FAM Trip ไทย – พม่า ในครั้งนี้ ปัจจุบันมีเที่ยวบินเชื่อมต่อเชียงใหม่กับย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์  

แสดงผล 21 ครั้ง