ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ผลิตสื่อ The Golden Route to Thailand กระตุ้นต่างชาติท่องเที่ยวตามเส้นทางรถยนต์ เชื่อมโยง AEC เข้าไทย

นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ผลิตสื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบพ็อคเกตบุค The Golden Route to Thailand สำหรับใช้เป็นคู่มือขับรถยนต์ท่องเที่ยวตามเส้นทางเชื่อมโยงทางบกจากประเทศจีน ผ่านลาว พม่า เข้ามายังตอนเหนือของไทยที่เชียงราย เชียงใหม่ ส่วนอีกเส้นทางมุ่งหน้าเข้าไทยทางภาคอีสานที่หนองคายและเมืองท่องเที่ยวรายรอบ พร้อมภาพประกอบที่สวยงามเพื่อดึงดูดทางการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสความเป็นไทย ตามนโยบาย “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” รวมทั้งเป็นการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)   ที่ปัจจุบันกระแสการเดินทางด้วยรถยนต์เชื่อมโยงอย่างเสรีระหว่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นตามลำดับ

 ททท. จะแจกจ่ายพ็อคเกตบุค The Golden Route to Thailand ซึ่งจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1,000 เล่ม ขนาด A5 หนา 40 หน้า พิมพ์สี่สี ปกสปอต UV  ให้กับเอเย่นต์ทัวร์ในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมจูงใจให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งนิยมขับรถท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้มากขึ้นรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆที่มาเที่ยวในพม่า ลาว เดินทางด้วยรถยนต์เข้าสู่ประเทศไทย ใน 2 เส้นทางได้แก่ เส้นทาง R3A เชื่อมโยงไทย ลาว จีนตอนใต้ จากเมืองคุนหมิง – เชียงรุ้ง – บ่อหาน– บ่อเต็น – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย - เชียงของ(เชียงราย) และเส้นทางเชื่อมโยงจากเมืองคุนหมิง – เชียงรุ้ง – บ่อหาน– บ่อเต็น – หลวงน้ำทา - หลวงพระบาง - วังเวียง –เวียงจันทน์-หนองคายโดยนำเสนอแหล่งและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทยด้วยการออกแบบการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย รวมทั้งการนำสัญลักษณ์ Icon มาประกอบในรูปเล่ม อาทิ ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติต่างๆ ในการผ่านแดน เส้นทางไปสู่เมืองสำคัญ ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร ที่พัก หมายเลขติดต่อหน่วยงานสำคัญ พร้อมรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางอีกด้วย

 

แสดงผล 18 ครั้ง