ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ปั่นจักรยานคล้องย่าม สร้างบารมีไหว้พระ ๙ วัด ๒ แผ่นดิน ไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี)

ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “ปั่นจักรยานคล้องย่าม สร้างบารมีไหว้พระ ๙ วัด ๒ แผ่นดิน ไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี)” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีกำหนดการ ดังนี้

05.30 น.   ลงทะเบียน ณ สนามกีฬาเทศบาลนคร    แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

06.30 น.   ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ) กล่าวรายงาน

06.45 น.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ฯพณฯ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

07.00 น.   ปล่อยขบวนจักรยาน สะพายย่าม ไหว้พระ 5 วัดฝั่งไทย ได้แก่ วัดมณีไพรสณฑ์  วัดบุญญาวาส วัดแม่ซอดน่าด่าน วัดอรัญเขต   และวัดไทยวัฒนาราม และ 4 วัดฝั่งเมียนมาร์ ได้แก่ วัดจระเข้  วัดก้อนหินใหญ่ วัดพระยืน และวัดเจดีย์ทอง

11.00 น.   พิธีมอบประกาศนียบัตร

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ศูนย์ OTOP อ.แม่สอด จ.ตาก  สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ ย่าม หมวก ประกาศนียบัตร และอาหารกล่อง  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับวัตุถุมงคลและด้ายมงคล 9 สี มณี 9 วัด ที่ผ่านการไหว้พระ 9 วัด ปลุกเสกจากเกจิดัง 2 แผ่นดิน

 นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสีบสานการเป็นชาวพุทธของประชาชนชาวไทยกับชาวเมียนมาร์ และแม่สอด-เมียวดี ถือเป็นเมืองบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ....

อัตราค่าใช้จ่าย

- ผู้ใหญ่ คนละ 300.- บาท        

- เด็ก  คนละ 150.- บาท

(หมายเหตุ ผู้สมัครประเภทเด็กต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี)

สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานจังหวัด (www.tak.go.th) การกีฬาจังหวัดตาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ททท.สำนักงานตาก และศูนย์ประสานงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอดสอบถามเพิ่มเติมที่ ททท. สำนักงานตาก ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5551 4341-3 อีเมลล์  tattak@tat.or.th หรือ www.facebook.com/taktravel

แสดงผล 59 ครั้ง