ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ชวนคนไทยร่วมสนุกกับกิจกรรมออนไลน์ One and Only

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกลุ่มสารสนเทศการตลาด ชวนคนไทยร่วมสนุกกับกิจกรรมออนไลน์ One and Only เปิดรับสมัครประเภทประชาชน (ทีมละ 2 คน)  และประเภทนักศึกษา (ทีมละ 4 คน)  เริ่มสมัครและอัพโหลดคลิปวีดีโอ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -  15 มิถุนายน 2558 หลังจากนั้นจะเป็นการคัดเลือก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ททท. จะประกาศทีมที่ได้รับการคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2558 และเชิญชวนให้ทำการโหวตลงคะแนนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2558  และประกาศผลสำหรับทีมที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด ในวันที่  7 กันยายน  2558โดยผู้ชนะในประเภทประชาชน อันดับ 1 จะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ - ภูเก็ตพร้อมบัตรที่พัก จ. ภูเก็ต และเงินสด 100,000 บาท   อันดับ 2 จะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพ-เชียงราย พร้อมบัตรที่พัก จ.เชียงราย และเงินสด 50,000 บาท ส่วนผู้ชนะในประเภทนักศึกษา อันดับ 1 จะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ พร้อมบัตรที่พัก จ. เชียงใหม่    เงินสด 100,000 บาท  อันดับ 2 จะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ-กระบี่  พร้อมบัตร  ที่พัก จ. กระบี่ เงินสด 50,000 บาท

ทั้งนี้กิจกรรม One and Only เป็นการใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess)  โดยให้ผู้สนใจชาวต่างชาติได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีไทย ได้แก่ รำไทย ร้อยพวงมาลัย  อาหารไทย  พูดภาษาไทย และมวยไทย ถ่ายทำคลิปเลียนแบบและโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อเรียกคะแนนโหวต ซึ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสารสนเทศการตลาด ททท. โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2835 

แสดงผล 17 ครั้ง