ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

รมว. ท่องเที่ยวฯ เชิญสื่อจีนร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาต่อต้านนักท่องเที่ยวจีน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ท่ามหาราช กรุงเทพมหานคร นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เชิญสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กว่า 20 ราย รับประทานอาหารเย็นพร้อมตอบข้อซักถามและแถลงแนวทางแก้ไขปัญหา ประเด็นความขัดแย้งเรื่องกระแสต่อต้านนักท่องเที่ยวจีน เพื่อหวังให้การท่องเที่ยวนำมาซึ่งความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน

โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหานักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ได้เกิดแค่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเท่านั้น แต่เกิดได้กับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรก เนื่องจากยังไม่ทราบและไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมและประเพณีแบบไทย แต่ที่ผ่านมาอาจมีภาพพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวจีนเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์จำนวนมาก เนื่องจากในแต่ละปีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งยังมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 4.6 ล้านคน และคาดว่าในปี 2558 นี้ จะมีจำนวนถึง 5.9 – 6 ล้านคน

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดทำคู่มือ “Useful Tips for a Happy Holiday in Thailand” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของไทย รวมถึงการปฏิบัติตนขณะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แจกจ่ายผ่านหลายช่องทางสำคัญ อาทิ สถานทูต สำนักงาน ททท. ในประเทศจีน สำนักงาน ททท. ทั่วประเทศไทย ศูนย์การค้า และโรงแรมต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ทราบ โดยมั่นใจว่า นักท่องเที่ยวจีนยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามหากได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

อีกทั้ง ยังวางแผนเพิ่มสัดส่วนทำตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำ (Repeaters) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้าใจวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี โดยนำเสนอการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ หรือนำเสนอ
แหล่งท่องเที่ยวเดิมในมุมมองที่แตกต่างออกไป เช่น การปรับภาพลักษณ์ให้พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและกีฬา ขณะเดียวกันก็จะนำเสนอสินค้ากลุ่ม Medical and Wellness เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Hi-End ด้วย

สำหรับข้อซักถามจากนสื่อมวลชนเกี่ยวกับมิจฉาชีพและการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รมว. ท่องเที่ยวชี้แจงว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทุกท่าน หากนักท่องเที่ยวพบปัญหาดังกล่าว สามารถโทรแจ้งสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเข้าให้ความช่วยเหลือ พร้อมนำข้อมูลไปเป็นเบาะแสเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวต่อไป พร้อมกันนี้ กระทรวงยังได้เร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองท่องเที่ยวหลักให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของ AEC อีกด้วย

แสดงผล 14 ครั้ง