ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาตินิยมเที่ยวสงกรานต์ที่ลำพูนมากขึ้น

     ททท.สนง.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ภาพรวมเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 14 เมษายน 2558 ยังมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นต่อเนื่องจากวันที่ 13 เมษายน 2558 มีการเล่นน้ำในเขตเทศบาลเมืองลำพูนและบริเวณถนนสายวัฒนธรรมหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร รวมถึงอุโมงค์น้ำจังหวัดลำพูน โดยอัตราการเข้าพักในวันนี้ประมาณ 80% ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศบางส่วนจากภูมิภาคยุโรป โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

 

     - 12.00 น. กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมหน้าวัดระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ประกอบด้วย การเล่นน้ำตามวิถีโบราณ กาดเมืองของดีของเด่นของอร่อยเมืองลำพูน สาธิตการทำตุงล้านนา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

    - 15.00 น. กิจกรรมแกงฮังเลลำไยหลวง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแกงฮังเลที่มีลำไย ของขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งในวัตถุดิบจำนวนมาก

แสดงผล 1404 ครั้ง