ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ดันรายได้ท่องเที่ยว 5 วัน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พุ่งกว่า 1,200 ล้านบาท

       งานสงกรานต์ตามวิถีท้องถิ่น “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 ทำให้การจราจรตามทางหลวงหมายเลข 1 และ 11 ช่วงจังหวัดลำปาง – ลำพูน – เชียงใหม่ มีปริมาณรถยนต์หนาแน่น รวมถึงสถานีขนส่งและท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวเต็มความสามารถ โดยในระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2558 ประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า 130,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท มีอัตราการเข้าพักไม่น้อยกว่า 80% และจังหวัดลำปาง ประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเยี่ยมเยือนไม่น้อยกว่า 26,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 76 ล้านบาท มีอัตราการเข้าพักไม่น้อยกว่า 70%

 

       โดย ณ วันที่ 13 เมษายน 2558 จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นต่อเนื่องจากวันที่ 12 เมษายน 2558 มีการเล่นน้ำทั้งในเขตเทศบาลและรอบนอกอย่างคึกคัก โดยอัตราการเข้าพักในวันนี้ประมาณ 95% ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจากภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พีธีตักบาตรปีใหม่ พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ กิจกรรมกาดหมั้ว การรับประทานอาหารขันโตกร่วมกัน ณ ข่วงประตูท่าแพ ขบวนแห่และการประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต กิจกรรม “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” และพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญ และนางสงกรานต์

 

      สำหรับ จังหวัดลำปาง ยังมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นต่อเนื่องจากวันที่ 12 เมษายน 2558 มีการเล่นน้ำในตัวเมืองตามถนนสายหลักหลายสายและริมแม่น้ำวัง โดยอัตราการเข้าพักในวันนี้ประมาณ 80% ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศบางส่วนจากภูมิภาคยุโรป โดยมีพิธีแห่ขบวนสงกรานต์โดยขบวนรถม้าลำปางที่เป็นเอกลักษณ์ และขบวนแห่เทพธิดาสลุงหลวงเป็นกิจกรรมหลัก

 

       ขณะที่ จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 13 เมษายน 2558 ยังมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นต่อเนื่องจากวันที่ 12 เมษายน 2558 มีการเล่นน้ำในเขตเทศบาลเมืองลำพูนและบริเวณถนนสายวัฒนธรรมหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยอัตราการเข้าพักในวันนี้ประมาณ 80% ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศบางส่วนจากภูมิภาคยุโรป โดยกิจกรรมเดินวันนี้ ได้แก่ พิธีตักบาตรปีใหม่ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่จัดงานปี๋ใหม่เมืองหละปูน ย้อนวิถี 1,300 ปี ลำพูน มีการจัดอุโมงค์น้ำและกิจกรรมเล่นน้ำแบบดั้งเดิม

แสดงผล 222 ครั้ง