ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงาน "สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว" ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 เมษายน 2558 ณ บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงาน "สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว" ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 เมษายน 2558 ณ บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   ภายในงานมีกิจกรรมที่สนใจมากมาย อาทิ  การประกวดเกวียนบุปผชาติเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว  การประกวดธิดาดอกคูณ-เสียงแคน และการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น

         ในโอกาสเดียวกันนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเพื่อสัการะพระธาตุขามแก่น และพระมหาแก่นนคร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-6

แสดงผล 1386 ครั้ง