ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ชวนเที่ยว บุรีรัมย์.....เมืองต้องห้ามพลาด พร้อมรับพลังศักดิ์สิทธิ์แสงแรกพระอาทิตย์ขึ้นสาดส่องตรง 15 ช่องประตู ณ ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ร่วมเปิดประสบการณ์ความมหัศจรรย์แห่งปราสาทพนมรุ้ง ในงาน “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

พบความมหัศจรรย์ของปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณผ่านการเวลามาร่วมพันปี จากการรังสรรค์ด้วยภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ ถ่ายทอดความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาฮินดูไศวะนิกาย ที่วิจิตรงดงามผ่านลายสลักบนหินนับร้อยนับพันก้อน ก่อร่างสร้างจนเกิดเป็นความยิ่งใหญ่แห่งเทวสถาน บนยอดภูเขาไฟสูงที่ดับสนิทแล้ว หนึ่งในหกลูกสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ชมและสัมผัสปรากฏการณ์แสงแรกแห่งอรุณรุ่งพระอาทิตย์ฉายแสงผ่านศิวลึงค์ตัวแทนแห่งพระศิวะ ตรง 15 ช่องบานประตูของปราสาทพนมรุ้ง ถือเป็นความเชื่อและความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตในวันใหม่ (วันที่ 3 – 5 เมษายน 2558 เวลา 06.00 น.) ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนมรุ้ง ชมขบวนแห่พระนาง ภูปตินทรลักษมีเทวี พระนางจริยาและเทพพาหนะทั้งสิบ  การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม บอกเล่าเรื่องราวพนมรุ้ง  แวะชิมอาหารพื้นเมืองโบราณตามแบบท่องเที่ยววิถีไทย ณ “ตลาดย้อนยุคเมืองแป๊ะ” ชมและเลือกซื้อสินที่ระลึก ณ บริเวณหมู่บ้าน OTOP

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยว ไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่น ๆได้ ในเมืองบุรีรัมย์....เมืองต้องห้ามพลาด..... อาทิเช่น ปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย   ชมนาคห้าเศียรศีรษะเกลี้ยงล้อมรอบ     

สระน้ำทั้งสี่ทิศไม่เหมือนที่ปราสาทหินแห่งใด  กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายตำบลเจริญสุข (ผ้าภูอัคนี) ชมการย้อมผ้าจากดินภูเขาไฟอังคารอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่ สนามฟุตบอล I -Mobile Stadium    สนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งในประเทศไทย อำเภอเมือง  และชื่นชมอุทยานไม้ดอก  เพลา เพลิน   แหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ที่หลากหลาย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

          • ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 44 51 4447 - 8 โทรสาร. 0 4451 8530 e-mail : tatsurin@tat.or.th  http://www.tourismthailand.org/surin www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672    

          • ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 0 4466 6501

          • ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4466 6531

          • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. 0 4466 6251            

          •  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 0 4466 6528

แสดงผล 83 ครั้ง