ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. เชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน ITB 2015 หวังกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยต่อเนื่อง ในตลาดนักท่องเที่ยวยุโรป

นายธวัชชัย  อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำนวน 106 ราย เข้าร่วมงาน International Tourism Borse (ITB) 2015  ครั้งที่ 50 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2558 ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยในวันที่ 4 – 6  มีนาคม จะเปิดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว (Trade Day) และวันที่ 7 - 8 มีนาคม  เปิดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป (Trade and Public Day) 

งาน ITB หรือ International Tourism Borse เป็นงานมหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2509 ลักษณะการจัดงานมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว  การเจรจาธุรกิจ  การประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวข้องกับทิศทางการตลาด  การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ ฯลฯ   โดยในแต่ละปีมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 180 ประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ กอปรกับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน มีพฤติกรรมเดินทางออกนอกประเทศเพื่อการท่องเที่ยวมีมากขึ้น จึงนับว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ

นายธวัชชัย  อรัญญิก  ผู้ว่าการ ททท.  เปิดเผยถึงการเข้าร่วมงาน ITB ของ ททท. ในปีนี้เป็นครั้งที่ 40 และกำหนดจัด Networking lunch ซึ่งเป็นเวทีสำหรับประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนต่างประเทศได้รับทราบโดย  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็น ผู้นำเสนอ

ในส่วนการจัดสรรพื้นที่ของประเทศไทย (Thailand Stand) อยู่ในโซนเอเชีย ขนาด 540 ตารางเมตร มีการออกแบบคูหาและตกแต่งให้มีความทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุด  เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมหลักๆ  อาทิ การจัดโต๊ะเจรจาทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ   การจัดเคาน์เตอร์ให้ข่าวสารเพื่อแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยแก่ผู้สนใจ   ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานอื่นของประเทศไทยร่วมอยู่ด้วย ได้แก่ สถาบันสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมออกบูธเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทย                                                                            

 

นอกจากนี้  ททท. ยังตอกย้ำวิถีไทยด้วยการจัดกิจกรรมสาธิตสปาไทย โดย โอเอซิส สปา ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards มาจัดแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานมายังคูหาประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดยุโรป 

ในโอกาสนี้  ททท. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเข้าร่วมงาน เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยและประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ  พร้อมทรงประทานรางวัล Thainess Awards ให้แก่สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ที่เป็นพันธมิตรของไทยในตลาดเยอรมัน และมีบทบาทในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ตลอดจนความสวยงาม และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ให้ชาวเยอรมันได้รับรู้ จำนวน 3 ราย ได้แก่ Mr.Patrick  Kronenberger  Mr.Christoph  Karrasch และ Ms.Walawal  Albrecht  ณ คูหาประเทศไทย  

นอกจากเข้าร่วมงาน ITB  เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้ว ในปีนี้ ททท. ยังเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว คืองาน Post ITB Road Show ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แก่ เมืองลียง  มาร์กเซย์ และนีซ ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2558  เพื่อเป็นการขยายพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

จากสถิติในปี 2557 นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 717,000 คน  มีการใช้จ่ายวันละ 3,710 บาท/คน/วัน ระยะพำนักเฉลี่ย 17.8 วัน จุดแข็งสำคัญของประเทศไทยที่ยังคงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเยอรมันเลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ แหล่งท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะประเภทหาดทรายชายทะเลของประเทศไทย ที่มีความได้เปรียบโดยจุดหมายปลายทางได้แก่ เขาหลัก  เขาสก  เกาะสมุย  เกาะพะงัน  เกาะเต่า  ภูเก็ต  กระบี่ และเกาะช้าง 

แสดงผล 362 ครั้ง